Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin özyeterlilik düzeylerinin akademik başarı ve bazı değişkinler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Konya Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 1, Konya Emniyet Müdürlüğü2
Görüntülenme :
567
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, İlköğretim öğrencilerinin öz yeterlik düzeylerinin akademik başarı,cinsiyet, yaş, kardeş ve okulun yeri gibi bir kısım değişkenler bakımından farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmada Öz-Yeterlik ve Başarı Tespit Sınavı Ölçeği kullanılmıştır.Araştırmanın çalışma grubu, Konya'da yer alan farklı ilköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan, 2487'si kız, 2575'i erkek öğrenci olmak üzere toplam 5062 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın ilk bulgusunda, kız öğrencilerin öz yeterlik puanları erkek öğrencilerden yüksek bulunmuştur. İkinci bulguda, öğrencilerin öz-yeterlilik puanlarında sınıflara göre farklılık tespit edilmiş, 8. Sınıfların puanı, 6 ve 7. Sınıflara göre yüksek bulunmuştur. Ayrıca 2 kardeşi olanların, 4 ve daha fazla kardeşi olanlardan , 3 kardeşi olanların ise 5 ve daha fazla kardeşi olanlardan öz-yeterlilik puanları yüksek bulunmuştur. Büyükşehirlerde oturan öğrencilerin, öz-yeterlilik puanları, diğer tüm yerleşim birimlerindeki öğrencilerden yüksek bulunmuştur. Son bulguda ise, öz-yeterlilik ile BTS puanları arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to determine whether or not the self-efficacy levels of primary school students differentiate in terms of academic success and some variables such as gender, age, sibling and the location of school. The research utilized Self-Efficacy and Achievement Assessment Test Scale. The study group of the research was 5062 students – 2487 girls and 2575 boys – studying at different schools in Konya. The first finding from the research indicated that self-efficacy scores of girls were higher than those of boys. Second finding showed that self-efficacy scores of students differentiated on the basis of grades; scores of 8 grade students were found higher than those of 6 and 7 grade students. Moreover, students who have 2 siblings had higher self-efficacy scores than those who have 4 or more siblings; similarly, students with 3 siblings scored higher than those with 5 or more siblings. Students living in metropolises had higher self-efficacy scores than those of students living in all other settlements. Final finding of the research showed a significant positive relationship between self-efficacy and achievement assessment test (AAT) scores.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :