Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
522
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de 60 yıla yaklaşan tarihi boyunca, psikolojik danışma ve rehberlik alanının öncüleri, özellikle okullarda psikolojik danışma ve rehberlik alanına bir yer açmayı amaçlamışlardır. Geride bırakılan yıllar içerisinde son derece önemli mesafeler kaydedilmiştir. Hatta, alan, evlilik ve aile terapisi ve ruh sağlığında psikolojik danışma gibi alt branşların ortaya çıkması gerektiğini tartışacak kadar bir gelişim ve büyüme göstermiştir. Öte yandan, alan mensuplarının gündelik-iş yaşamlarında karşılaştıkları güçlüklerin bir kısmı yarım asrı aşkın zamanda içerisinde kaydedilen yolun hala önemli eksiklerinin olduğunu gösterir niteliktedir. Yeni bir yüzyılla beraber, yeni gelişimsel dönemlerin eşiğindeki psikolojik danışma ve rehberlik alanının mevcut durumunu meslek elemanlarından alınan geribildirimler ışığında değerlendirmek, kaydedilen gelişim ve eldeki güçlüklere ilişkin önemli bilgiler sağlayacaktır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, psikolojik danışmanların yaşadıkları mesleki sorunları, kendilerini yeterli ve yetersiz hissettikleri alanları, lisans eğitimlerinin niteliğine ilişkin değerlendirmelerini ve mesleki doyumlarını etkileyen faktörleri kendi yazılı anlatımları aracılığıyla incelemektir. Araştırmaya farklı kurumlarda çalışan 108 psikolojik danışman katılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen anketle elde edilmiştir. Veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Katılımcıların psikolojik danışman olarak görev yapmanın zorluklarına ilişkin görüşleri incelendiğinde, bu güçlüklerin çoğunun Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitim sisteminin diğer çalışanlarıyla ilgili olduğu görülmektedir. Araştırmanın bu ve diğer sonuçları tartışılmış, önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

Starting from the 1950's, pioneers of the field of psychological counseling and guidance attempted to establish the profession within Turkey's educational system. Despite extreme challenges faced, the efforts of last 60 years have resulted in considerable gains. The profession has accumulated sufficient degree of growth that its members have come to consider expanding its boundaries so as to provide room for the emergence of other areas of counseling such as marriage and family therapy, mental health counseling. On the other hand, the issues faced decades ago seem to continue challenging counselors today. Despite all the developments in the profession, essential issues continue confronting its members on a daily basis. The purpose of this study was to obtain psychological counselors' opinions and perceptions on their professional difficulties, areas of strength and weaknesses, their evaluation of the undergraduate education they received and issues positively and negatively affecting their job satisfaction. Participants of the study were 108 counselors working at various settings. A questionnaire developed by the researchers was used for data collection. Content analysis was used for data analysis. Results showed that most of the issues reported by counselors were associated with the Ministry of National Education and with other employees of the educational system. Results, limitations of the study and implications for counselor education were discussed.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :