ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA (UFRS) UYUM AŞAMASINDA ETKİSİ OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: AVRUPA VE AMERİKA KITASI ÜLKELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA