TÜRKİYE’DE İNTERNETİ KİMLER, NE İÇİN KULLANIYOR?

Bu çalışma Türkiye’de internet erişiminin ve kullanımının belirleyicilerini araştırmaktadır. Çalışmada TUİK’in 2014 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasının veri setini kullanarak aşamalı bir regresyon analizi kullanılmaktadır. İlk aşamada hanehalklarının internet erişim sahibi olmalarında etkili olan sosyoekonomik, demografik ve bölgesel faktörler tahmin edilmiş, sonraki aşamada ise bu faktörlerin, bireylerin internet kullanımını nasıl etkilediği araştırılmıştır. Var olan literatürü destekler nitelikte, gelir, eğitim, cinsiyet, yaş gibi değişkenlerin hem internet erişiminde hem de kullanımında etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca, hanedeki ilkokul çağındaki çocuk sayısının internet erişiminde etkili olduğu; gelir, yaş ve eğitim seviyelerinin internet kullanımında farklılık yarattığı ortaya konmuştur.

TÜRKİYE’DE İNTERNETİ KİMLER, NE İÇİN KULLANIYOR?

Bu çalışma Türkiye’de internet erişiminin ve kullanımının belirleyicilerini araştırmaktadır. Çalışmada TUİK’in 2014 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasının veri setini kullanarak aşamalı bir regresyon analizi kullanılmaktadır. İlk aşamada hanehalklarının internet erişim sahibi olmalarında etkili olan sosyoekonomik, demografik ve bölgesel faktörler tahmin edilmiş, sonraki aşamada ise bu faktörlerin, bireylerin internet kullanımını nasıl etkilediği araştırılmıştır. Var olan literatürü destekler nitelikte, gelir, eğitim, cinsiyet, yaş gibi değişkenlerin hem internet erişiminde hem de kullanımında etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca, hanedeki ilkokul çağındaki çocuk sayısının internet erişiminde etkili olduğu; gelir, yaş ve eğitim seviyelerinin internet kullanımında farklılık yarattığı ortaya konmuştur.

Kaynakça

Başbakanlık, 64. Hükümet Programı, http://www.basbakanlik. gov.tr/docs/KurumsalHaberler/64. hukumet_programi.pdf, (Erişim Tarihi) 12.02.2016.

BBC Türkçe, İnternete erişim temel bir hak, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2010/03/100308_bbc_ poll.shtml, (Erişim Tarihi) 12.02.2016.

BENKLER, Y., Faris, R. ve Gasser, U.: Next Generation Connectivity: A Review of Broadband Internet Transitions and Policy from Around the World. Berkman Centre for Internet & Society, http:// cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Berkman_Center_Broadband_ Final_Report_15Feb2010.pdf, (Erişim Tarihi) 12.02.2016.

CAMBINI, C. ve Jiang, Y., “Broadband Investment and Regulation: A Literature Review”, Telecommunications Policy, 33 (10-11), 2009, s. 559-574.

CHAUDHURI, A., Flamm, K. S. ve Horrigan, J., “An Analysis of the Determinants of Internet Access”, Telecommunications Policy, 29 (9-10), 2005, s. 731-755.

FLAMM, K. S ve Chaudhuri, A., “An Analysis of the Determinants of Broadband Access”, Telecommunications Policy, 31 (6-7), 2007, s. 312–326.

GOLDFARB, A. ve Prince, J., “Internet Adoption and Usage Patterns are Different: Implications for the Digital Divide.” Information Economics and Policy, 20 (1), 2008, s. 2–15.

HARGITTAI, E. ve Hinnant, A., “Digital Inequality: Differences in Young Adults’ Use of the Internet”, Communication Research, 35 (5), 2008, s. 602–621.

HARGITTAI, E. ve Shafer, S., “Differences in Actual and Perceived Online Skills: The role of Gender”, Social Science Quarterly, 87 (2), 2006, s. 432–448.

PÉREZ-HERNÁNDEZ, J. ve Sanchez-Mangas, R., “To Have or not to Have Internet at Home: Implications for Online Shopping”, Information Economics and Policy, 23 (3-4), 2011, s. 213–226.

Kalkınma Bakanlığı, 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, http://www.bilgitoplumustratejisi. org/download/docfile/8a9481984680deca014bea4232490005, (Erişim Tarihi) 12.02.2016.

KÖKKIZIL, M., Karakurum-Özdemir, K. ve Uysal, G., “Financial Literacy in Developing Countries”, BETAM Working Paper, 18, 2016.

KÖKSAL, E. ve Anıl, B., “The Determinants of Broadband Access and Usage in Turkey : Do Regions Matter ?”, Topics in Middle Eastern and African Economies, 17 (1), 2015, s. 113–132.

KÖKSAL, E. ve Ardıyok, Ş., “Reviewing Regulatory Policy for Broadband in Turkey: The Failure of Service- based Competition and the Prospect of Facility-based Competition”, Competition and Regulation in Network Industries, 16 (4), 2015, s. 354–378.

MOUTAFIDES, G. ve Economides, A., “Demand for Broadband Access in Greece”, Telematics and Informatics, 28 (2), 2011, s. 125–141.

OECD, Broadband Portal, http://www.oecd.org/sti/broadband/ oecdbroadbandportal.htm, (Erişim Tarihi) 12.02.2016.

SRINUAN, C. ve Bohlin, E., “Analysis of Fixed Broadband Access and Use in Thailand: Drivers and Barriers”, Telecommunications Policy, 37 (8), 2013, s. 615–625.

TÜBİSAD, Türkiye’de E-Ticaret 2014 Pazar Büyüklüğü, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ tr/Documents/technology-media-telecommunications/e-ticaret-tahminleme-ve-olcumleme- calismasi-sunum.pdf, (Erişim Tarihi) 12.02.2016.

United Nations, Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A. HRC.17.27_en.pdf, (Erişim Tarihi) 12.02.2016.

World Bank, World Development Report 2016: Digital Dividends, Washington DC, 2016.