Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık hizmetlerinde ağızdan ağıza pazarlama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
570
DOI :
Özet Türkçe :

Ağızdan ağıza pazarlama uzun zamandır alıcı tutumlarını ve satın alma davranışlarını etkileyen önemli bir bilgi kaynağı olarak değerlendirilmiştir. Özellikle itimat unsurlarının alıcı tercihlerinde kritik rol oynadığı profesyonel hizmet çevrelerinde, giderek önemli bir tutundurma aracı gibi kabul edilir duruma gelmiştir. Buna rağmen, özellikle sağlık hizmetlerinde, nispeten daha az araştırma ağızdan ağıza pazarlamanın alıcı davranışlarını nasıl etkilediğine yönelik olmuştur. Bu çalışmanın amacı, sağlık hizmeti alıcılarının tavsiye alma/ verme alışkanlıklarının ve tavsiyesine güvenilen kişilerin özelliklerinin belirlenmesi; alınan sağlık hizmetinden memnuniyet durumuna bağlı olarak alıcıların tepkilerinin ölçülmesi; memnuniyet durumuna bağlı alıcı tepkileri ile sosyo- demografik özellikler arasındaki ilişkilerin test edilmesidir. Araştırmada veri toplama yönetimi olarak anket kullanılmıştır. Araştırma bulguları sağlık hizmetleri tercihlerinde ağızdan ağıza pazarlamanın etkisinin var olduğunu, sağlık hizmetinden memnuniyet durumuna bağlı alıcı tepkileri ile sosyo- demografik özelliklerin çoğu arasında anlamlı ilişkiler bulunduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

Word of mouth communications has long been an important source of information influencing receiver attitudes and purchase behaviour. It has become increasingly recognized as an important form of promotion, particularly within professional services environments, where credence qualities play a critical role in receivers' choices. Despite this, relatively little attention has been directed at important questions regarding how word of mouth affect receiver behavior in health services. The aims of this study are to determine the health services receivers habits about referral marketing and the people whose characteristics more reliable for referalling, to measure the receivers responses related to satisfaction level of services obtained, testing the relationship between receivers responses related to their satisfaction status and socio- demographic characteristics. Survey administration is utilized in this study as a method. The evidences of this research are indicated that, the influence of word of mouth process is existed when the decisions are made in health services and there is a significant relationship between the receivers responses related to their satisfaction status from the health services obtained and socio- demographics characteristics of them.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :