Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mühendislik tarihi ve felsefesi üzerine bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Mühendislik alanında yapılan çalışmalar toplumsal yaşamın her aşamasında önemli hizmetler vermektedir. İnsanoğlu 300 yıl öncesine kadar makineleri çalıştırmak için yel değirmenlerini ve su çarklarını kullanır, karada yürüyerek, denizlerde ise yelkenli gemilerle yolculuk ederlerdi. Bugün geniş anlamda mühendislik içtiğimiz su, bindiğimiz taşıtlar, kullandığımız elektrik, benzin, petrol gibi birçok alanda bizlere hizmetler sunmaktadır. Bilim adamları ve mühendisler aynı şekilde matematik ve doğa bilimleri konusunda eğitilirler. Bilim adamları bilgiyi yeni bilgiler elde etmek için mühendisler ise toplumun ihtiyaçlarına yönelik yapılar tasarlamak ve işlemler geliştirmek için kullanırlar. Bir başka değişle bilim adamı bilmeyi, mühendis ise yapmayı amaçlar. Bu makalede mühendisliğin önemi ve tarihsel gelişimi ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Studies conducting in the area of engineering provides important services to the every phase of social life. Until just before 300 years, human beings had used windmills and vortex wheels in order to run machines and they had travelled on foot in the land , used sailing boats in the seas. Today in the public use, engineering offers many services like providing drinking water, electric, patrol. Scientists and engineers educated themselves in the fields of mathematics and natural sciences. Scientists use knowledge in order to gain new information while engineers use them in order to design new structures that will satisfy the needs of the society. In other words, scientists aims to know while engineer aim to make. This paper aims to find out the importance and the historical development of engineering.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :