Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Modern sanatta öznelerarasılık, refleksivite ve tamamlanabilirlik

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü1
Görüntülenme :
428
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada modern sanat ve estetiğin öznelerarasılık ve refleksivite kavramlarıyla bağlantısı incelenmektedir. Bunun için öncelikle modernlikle geleneksellik arasındaki farlılıklar incelenmektedir. Modernlik, toplumsal yaşamda, sürekli bir dönüşüme karşılık gelmektedir. Geleneksellikle modernlik arasındaki en önemli ayrım çizgisi de budur. Toplumsal yaşamdaki bu sürekli dönüşümler bireylerin sanatsal yaratımlarında da yankısını bulmaktadır. Bireyin toplumsal bağlamların belirlenimlerinden kurtulmuş olması sanatsal yaratımın çeşitliliğini sağlar. Modernlikle birlikte, zaman ve uzamın birbirinden ayrılmasıyla bireyin toplumsal etkinliklerinin boyutu bir yerde bulunuyor olmanın bağlamlarından kurtulur. Böylece modern özne, zaman ve mekanın dışındaki diğer deneyim alanlarıyla etkileşimde ve iletişimde bulunmanın olanaklarını edinir. Öznelerarasılık, bu etkileşimin ve iletişimin zeminidir. Öznelerarasılığın zemininde kendilerini refleksif olarak ifade eden özneler kendi özgünlüklerinin, özerkliklerinin ve özgürlüklerinin güvencesi olan toplumsal yaşamı ve bu yaşamın yasalarını da sürekli olarak yeniden inşa ederler. Modernlik koşullarında hukuktan ekonomiye kadar her alanda yaşanan bu süreç estetik yargının sosyal inşa süreçlerinde de gözlemlenmektedir. Bu çalışmada öznenin öznelerarasılığın zemininde kendisini refleksif olarak ifade etmesinin ve televizyonun estetik yargının sosyal inşa süreçlerinde ne gibi dönüşümlere yol açtığı incelenmektedir. Ayrıca, bu çalışmada, bu dönüşümlerin kapsamlı yapısından dolayı modern sanat eserlerinin ve bu eserlerin üretim süreçlerinin 'tamamlanabilirlik' kavramı çerçevesinde analiz edilmesi önerilmektedir. Son olarak da modernlik koşularında, sanatsal yaratım süreçlerinin özgürlük kavramıyla bağlantısı incelenmektedir.

Özet İngilizce :

The connection of modern art and aesthetics and the concepts of intersubjectivity and reflexivity are examined in this study. The differences between modernity and tradition are examined primarily for this. Modernity means continuous transformation in social life. The most significant distinction line is this. These incessant transformations which are practiced in social life find their echoes in the art creations of individuals. Individual's being free from social contexts' determinations provides his/her art creation diversity. Besides modernity, as time and expert separate from each other, the dimension of individual's social activities liberates from the contexts of being at one place. Accordingly, the modern subject obtains the possibilities to interact and communicate with the other experience areas which are outside of time and place. Intersubjectivity is the point of this interaction and communication. The subjects who express themselves as reflexive at the place of intersubjectivity reconstruct continuously social life, which is the guaranty of their originalities, autonomies, and liberty. They reconstruct continuously the rules of this social life, as well. This process which exists in all areas from law to economy in modernity conditions is observed in the Social Construction Process of aesthetic judgment. In this study, the expression of the subject by itself at intersubjectivity place as being reflexive and television bring about what kind of transformations at social construct process of aesthetic judgment is examined. It is also suggested in this study that modern works of art and the production processes of these works should be analyzed in the frame of the 'compellability' concept. Eventually, the connection of art creation processes and the liberty concept at modernity conditions is examined.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :