Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Materyal kullanımının meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal gelişim süreçleri üzerindeki etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu 1
Görüntülenme :
327
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma ile, Matematik Dersi Öğretim Programının meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişim süreçleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu çalışma deneysel bir çalışma olarak planlanmış ve deneysel model olarak "Kontrol Gruplu Ön ve Son Test Modeli" kullanılmıştır. Birinci sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada, bilişsel özelliklerdeki değişimi ölçmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen 20 maddelik " Bilişsel Başarı Testi" ve duyuşsal özellikleri ölçmek amacıyla 25 maddeden oluşan "Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 19 paket programına aktarılmış; yapılan istatistiksel analizler sonucunda deney grubu lehine farklılıklar bulunmuş ve araştırmanın denenceleri doğrulanmıştır. Deney grubu üzerinde uygulanan programın, öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özelliklerinde geleneksel yönteme göre daha etkili olduğu saptanıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, effects of The Math Curriculum on Vocational School students' cognitive and affective development process was examined. This research has been planned as an emprical study and as an amprical model the "Pre and Post Test with Control Group" has been used. In the study which has been conducted with the university freshman students in order to determine students cognitive development process, "Cognitive Knowledge Test" that is developed by the researcher with 20 questions and to examinate affective charasteristic feature, "Attitude Scale" with 25 questions has been employed. The data obtained via research were analysed by SPSS 19 packet programme and as a result of the statistical analyses differences has been found in favour of the sample group so hypothesis of study has been proved. The curriculum which has been applied on sample group has been determined significantly more effective on students' cognitive and affective charasteristics than traditional techniques.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :