Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Büyükşehir belediye modeli ve reform

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi 1
Görüntülenme :
327
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede BġB modeli ve bu modelin reformu ele alınmaktadır. Makalede BġB modeli, "temel kurgusu" ve "uygulama mekanı" Ģeklinde iki temel eksende analiz edilmektedir. Yine, bir projenin bulgularından hareketle, uygulayıcıların BġB modeline iliĢkin değerlendirmeleri aktarılmaktadır. Ġkinci olarak makalede, bu analiz ve değerlendirmelerden hareketle, modelde nasıl reform yapılabileceği sorusuna cevap aranmaktadır. Bu soruya, yine söz konusu iki temel eksende cevap verilmekte ve bu bağlamda iki reform seçeneği sunulmaktadır.

Özet İngilizce :

Metropolitan municipality model and reform for this model is being studied in this paper. Metropolitan municipality model is being analyzed under two basic axis in the form of "basic fiction" and "practice space". Again, the evaluations of the practitioners about metropolitan municipality model are being transferred, depending on the findings of a project. Secondly; the question "how to make a reform in this model" is being tried to be answered by means of these analysis and evaluations in this paper. And, this question is being replied under the above mentioned two basic axis and so two reform choices are being presented.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :