Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yurt dişi kaynakli krediler ve türkiye ekonomisi üzerine etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
T.C. Halk Bankası A.Ş.1
Görüntülenme :
415
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmekte olan ülkeler, ekonomik kalkınma ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için birçok yapısal sorunla mücadele etmek zorundadırlar. Bu ülkelerin yapısal sorunlarının başında ise, tasarruf yetersizliği ve ekonomideki açıklar gelmektedir. Dolayısıyla, bu ülkeler kalkınma ve büyüme hedeflerine ulaşarak gelişmiş ülke seviyelerine gelmek için gerekli finansmanı dış kaynaklardan sağlamak zorundadır. Dış kaynaklar, elde edilme yöntemleri, ekonomiye etkileri, kullanılış amaç ve şekilleri bakımından farklılık gösterebilmektedir. Dış kaynaklar genel olarak, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, portföy yatırımları ve dış kredi şeklinde ülkelere gelmektedir. Gelişmekte olan ekonomi örneği olarak Türkiye’nin seçildiği çalışmada, yurtdışı kaynak çeşitleri ve bunlardan özel sektör tarafından kullanılan yurtdışı kaynaklı kredilerin, Türkiye ekonomisinde gelişimi ve etkileri araştırma konusu yapılmıştır. Ayrıca, uygulama kısmında bankaların yurtdışı yükümlülüklerinin ekonomik büyümeye ve cari açığa etkisi test edilmiştir. Çalışmada ortaya çıkan en önemli bulgu ise, Türkiye’de özel sektörün yurtdışı kaynaklı kredi kullanımlarının verimsiz alanlara kayması durumunda ekonominin bundan olumsuz etkilendiğidir.

Özet İngilizce :

With economic and growth aims, developing countries have to struggle with lots of constructive problems.Tthe main problem about these countries are savings deficiency and deficits in the Economy. That is why, these countries have to get outsource finance for being develeoped country with reaching developing and growing aims. Outsources can be differential in,the way they get to be obtained,the affect to economy,the way they are used about aiming and type.Foreign sources are generally transferred to countries through foreign direct investment, portfolio investments and foreign credits. As an example of being a developing economy, Turkey is choosen in this case,variety of foreign sources and the useage of these outsource credits by private sector,Turkey’s economical development and affects are the subjects of this research.Furthermore, in practicing,the affects of foreign liabilities of banks in current deficit has been tested.But the most important indication in this study is the negative affect of foreign credit source when using by Turkey’s private sector in unproductive fields.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :