Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 19 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk sigorta sektöründe yabancı payının sektöre olası etkileri: ab perspektifinde değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümü1, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sigortacılık Bölümü2, Marmara Üniversitesi
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde mali piyasalar içinde giderek artan bir öneme sahip olan sigorta sektörü, değişen piyasa koşullarına uyum sağlayabilmek ve gelişimini sürdürebilmek için dinamik bir yapının yanı sıra finansal kaynağa da ihtiyaç duymaktadır. Dünya'daki globalleşme hareketlerine bağlı olarak sigorta sektöründe artan rekabet, şirket birleşmelerini ve evliliklerini zorunlu kılarak üretim hacimlerinin, ürün ve hizmet çeşitliliğinin gelişmesine de katkı sağlamış, günden güne yabancı sermaye olgusunu tüm ülkeler için önemli kılmıştır. Sigortacılık açısından doğrudan yabancı sermaye kavramı, ihtiyaç duyulan sermaye birikimini sağlayan araçlardan birisi olma niteliğinde olup teknolojik yenilik ve yönetim bilgisiyle beraber rekabeti geliştirip istihdam artışı yaratan, büyüme ve ekonomik kalkınmanın finansmanında ise önemli faydalar sağlayan bir unsur olarak kabul edilebilir. Bu doğrultuda büyük bir gelişme potansiyeline sahip olan Türk sigorta sektörüne son yıllarda yoğun yabancı sermaye girişleri görülmektedir. Yabancı sermaye girişleri içinde özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türk sigorta sektöründeki payı ve rolü giderek artmaktadır.

Özet İngilizce :

Insurance sector, which has a growing importance in financial sector, needs not only a more dynamic structure but also extra financial sources in order to accommodate to the modifying conditions in the market structure. The increasing competition in insurance sector related with the globalisation made the mergers & acquasitions compulsory and contributed to the enchancing premium production volumes, product and service variety which makes foreign capital inflows more noteworthy. The foreign capital in insurance sector has an important function for needed capital accumulation. Also, foreign capital increases the competition and employment in the sector by transfering the information about technological innovation and better management practices while also contributing into growth and economic development. In this context, there is an intensive foreign capital inflow into the insurance sector in Turkey as an important growth potential in insurance sector. Especially, the European Union (EU) countries has a growing share and role in the insurance sector of Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :