Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Post -lisbon criminal law competency of the european union

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Judge at the Turkish Ministry of Justice1
Görüntülenme :
720
DOI :
Özet Türkçe :

After came into force of the Lisbon Treaty, the institutional structure of the EU transformed radically. The third pillar abolished and EU instruments in criminal law principally "communitarised". This shift has the possibility to increase significantly the review of EU criminal legislation either by the European Parliament or the Court of Justice. The EU judicial cooperation in criminal matters supposed to take the appearance of mutual recognition and EU criminal law bodies instead of harmonization in the Lisbon Treaty. As to the former provisions on criminal justice, the EU had competence over both cooperation and minimum levels of harmonisation in substantive criminal measures. In terms of procedural issues, it had implicit competences only where it was firmly essential for the operation of the principle of mutual recognition. The Lisbon Treaty maintained establishing the principle of mutual recognition at the heart of judicial cooperation in criminal matters. However, the free movement of criminal judgments is allowed without free movements of supranational safeguards for human rights across the Union. There will be significant improvement in case where EU will be party to the European Convention on Human Rights. However, the Lisbon Treaty provisions regarding criminal judicial cooperation were reshaped in light of the Constitutional Treaty in order to empower a clear EU criminal competence to ensure measures for procedural rights of the defence.

Özet İngilizce :

Lizbon Antlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra AB 'nin kurumsal yapısı çok önemli değişiklikler geçirmiştr. Üçüncü sütun ortadan kalmış ve ceza hukuku alanındaki mevzuat topluluk mevzuatı özelliklerini kazanmıştır. Lizbon Antlaşmasında AB ceza işlerinde işbirliğinin harmonizasyonundan ziyade karşılıklı tanıma ve AB kurumları olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Ceza hukuku ile ilgili Lizbon 6ncesi hükümlere gelince, AB işbirliği ve maddi ceza hukuku konusunda minimum seviyede harmonizasyon yetkisinin varlığı bulunmaktaydı. Ceza usulü konusunda ise karşılıklı tanıma ilkesinin işlemesi için çok gerekli olduğu durumlarda işari yetkisi bulunmaktaydı. Lizbon Antlaşması karşılıklı tanıma ilkesini ceza İşlerinde işbirliğinin en temel ilkesi olarak kabul etmiştir. Bununla birlikte Birlik çapında supranasyonel bir insan hakları koruması sağlanmaksızın cezai kararların serbest dolaşımı öngörülmektedir. AB'nin Avrupa insan Hakları Sözleşmesine taraf olması durumunda çok önemli gelişme kaydedilecektir. Lizbon Antlaşmasının ceza işlerinde adli işbirliği hükümleri AB'nin cezai yetkisi usulü savunma haklarını da içerecek şekilde Anayasal Antlaşma ışığında yeniden şekillendirilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :