Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Per capita income convergence among european union countries: haldane – hall approach

Yazar kurumları :
Ataturk University1, Faculty of Economics and Administrative Sciences2, Department of Econometrics3
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Despite its strong growth potential, European Union (EU), one of the most important economic powers of the world, is not able to provide sufficient instruments for the member countries to accelerate economic growth performance. This insufficiency leads to inequality in euro zone with respect to per capita income. Therefore, reaching real convergence process in the medium and long-term appears to be a crucial goal for the region. In this context, this study uses Haldane- Hall analysis to test the convergence process among the 17 EU member countries in the euro zone within the period of 1992-2011. The results of the analysis indicate that the process of convergence has been rapid among Austria, Finland, Ireland, Malta, Portugal and the founder six countries; whereas, the process decoupled among Estonia, Cyprus, Spain, Slovakia, Slovenia, Greece and the founder six countries.

Özet İngilizce :

Dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden bir tanesi olan Avrupa Birliği (AB), sahip olduğu güçlü büyüme potansiyeline karşın hızlı iktisadi büyüme performansını sağlayabilmeleri için üye ülkelere yeterli enstrümanları temin edememektedir. Bu yetersizlik, Euro alanı içinde kişi başına düşen gelir bakımından eşitsizliğe yol açmaktadır. Dolayısıyla, orta ve uzun dönemde reel yakınsama sürecine ulaşılması bölge için hayati bir hedef olarak görünmektedir. Bu bağlamda çalışma, Euro alanı içerisinde bulunan 17 AB'ye üye ülke arasındaki yakınsama sürecini 1992 – 2011 dönemi dönemi için test edebilmek amacıyla Haldane – Hall Analizi'ni kullanmaktadır. Analiz sonuçları; Avusturya, Finlandiya, İrlanda, Malta, Portekiz ve kurucu altılar arasında bir yakınsama sürecinin; Estonya, Kıbrıs, İspanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve kurucu altılar arasında ise bir ıraksama sürecinin söz konusu olduğunu göstermiştir

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :