Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 19 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Integration prospect of the turkish insurance market with the european single insurance market: a survey among turkish market players

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara University, EU Institute1
Görüntülenme :
400
DOI :
Özet Türkçe :

The main aim of this paper is to analyze the extent of the harmonization of the Turkish insurance market with the European single insurance market and the integration prospect between the two markets. The results revealed that even though consumers and re/insurers situated in any one of the Member States are completely free to operate throughout the European Economic Area (EEA) under the same conditions with local companies and consumers, insurers do not make use of freedom of services (FOS) and freedom of establishment (FOE) and thus insurance markets of the EEA Member States are still far from being integrated markets. Mergers and acquisitions are still the dominant strategy to access a foreign insurance market in the EEA. As far as the Turkish insurance market is concerned, it is argued that Turkey, an acceding country to the EU, harmonized its insurance legislation with the EU insurance acquis to a great extent. Perceptions and expectations of the Turkish insurance market on the current level of harmonization and the integration prospect with the European single insurance market are investigated by a survey. The sector believes that Turkish insurance legislation is already harmonized with the EU insurance acquis and that the EU membership of Turkey would be beneficial for the Turkish insurance market but as of today it would not result in the integration of the market with the insurance markets of the EEA Member States.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın temel amacı, Türk sigorta piyasasının Avrupa tek sigorta piyasasıyla mevcut uyum duzeyini ve bu iki piyasa arasindaki entegrasyon olasılığını araştırmaktır. Çalışmanın sonuçları, tüm AEA üyesi ülkelerdeki tüketicilerin ve sigorta/reasürans şirketlerinin eşit şartlarda faaliyet göstermesine karşın, sigorta piyasası göstergelerinin birbiriyle yakınsamadığı, sigorta şirketlerinin hizmetlerin serbest sunumu ve yerleşme serbestisinden yararlanmadığı ve sigorta piyasalarının entegre olmaktan henüz oldukça uzak olduğunu göstermektedir. AEA'da yabancı sigorta piyasalarına girmek için kullanılan esas yöntem hala birleşme ve satın almalardır. Bu çalışmada Türk sigorta sektörüne ilişkin olarak ise, AB ile üyelik müzakerelerine devam eden Türkiye'nin sigorta mevzuatını AB sigorta müktesebatıyla büyük ölçüde uyumlu hale getirdiği sonucuna varılmıştır. Türk sigorta sektörünün Avrupa tek sigorta piyasasiyla uyum seviyesine ve entegrasyon olasılığına ilişkin algıları ve beklentileri ise anket yöntemiyle araştırılmıştır. Buna göre, sigorta sektörü, Türk sigorta mevzuatının AB sigorta müktesebatıyla hali hazırda uyumlu hale geldiğini ve Türkiye'nin AB üyeliğinin Türk sigorta piyasasına faydalı olacağını, ancak bugun itibariyla üyeliğin AB sigorta piyasalarıyla entegrasyona yol açmayacağını düşünmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :