Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ihtilafsız para alacakları için avrupa icra ilamı tüzüğü

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
464
DOI :
Özet Türkçe :

İhtilafsız Para Alacakları için Avrupa İcra Tüzüğü, 21 Nisan 2004 tarih ve 805/2004 sayılı Avrupa parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü'nün 21.10.2005'de yürürlüğe girmesiyle Danimarka harici Avrupa Birliği devletlerinde uygulamaya girmiştir. Tüzüğe göre, üye bir devletten şartları haiz bir mahkeme kararı verildiği takdirde, bu karar diğer bir üye devlette de aynı şekilde geçerli olacaktır. Tüzüğün temel hedefi, eğer tahkikat usulleri belli standartlara uygunsa, bu usulden doğan haklar, Tüzük'ün Avrupa İcra İlamı olarak verildiği devlette teyit edilebilir. Söz konusu haklar, tenfiz zorunluluğu olmayan başka bir üye devlette ifa edilebilir. Tüzük sayesinde, Brüksel I Tüzüğündeki tenfiz prosedürü belirli durumlarda ortadan kaldırılmıştır. Üye devletlerin, kesinleşmiş mahkeme kararının icrasını reddetmeleri için sadece çok kısıtlı haller bulunmaktadır. Çalışmamızda, Tüzüğün uygulanma koşulları ve getirdiği faydalar üzerinde durulmaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

A Council Regulation creating a European Enforcement Order will apply from 21 October 2005 in all Member States except for Denmark. According to the EC Regulation on European Enforcement Order ("EEO'')a judgment of a court of a Member State can be certified as a European Enforcement Order in the Member State of origin. The basic idea of this regulation is that if investigatory proceedings correspond with a certain standard, the claim arising from the proceedings can be confirmed in the state where it was issued as a European enforcement order. Such a claim can be executed in another member state without the necessity of exequatur, i.e. recognition proceedings. The exequatur procedure from the Brussels I Regulation is abolished in certain cases. In the Member State of enforcement there are only very limited possibilities of refusal of enforcement of a certified judgment. This paper aims to explain the implementation and the advantages of the European Enforcement Order in the European Union.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :