Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 19 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Firm-specific factors and the market reaction to dividend change announcements: evidence from europe

Yazar kurumları :
GOVCOPP Unit Research, ISCA Department, University of Aveiro1
Görüntülenme :
316
DOI :
Özet Türkçe :

According the dividend signalling hypothesis, it is expected a positive relationship between dividend change announcements and the subsequent share price reactions. However, empirical results are not consensual. This study investigates whether firm-specific factors contribute to explain a negative market reaction to dividend change announcements, contributing to the scarce analysis of firm-specific factors explaining the inverse share price reaction to dividend change announcements. The study applies the panel data approach to three European markets. The results show that the market reaction to dividend change announcements is negatively associated with the firm size. We find that the negative market reaction to dividend increase announcements is associated with firms that have, on average, lower dividend changes and higher growth opportunities. Moreover, the results suggest that a high percentage of dividend negative changes, decreases the likelihood that the market reacts positively to a dividend decrease announcement. Globally, we find some evidence for the dividend signalling hypothesis.

Özet İngilizce :

Temettü sinyalizasyon hipotezi göre, temettü değişiklik duyuruları ve sonraki hisse fiyatı reaksiyonları arasında pozitif bir ilişki beklenmektedir. Ancak, ampirik sonuçlar arasında fikir birliği yoktur. Bu çalışma, temettü değişikliği duyurularına ters hisse fiyatı reaksiyonunu açıklayan firmaya özgü faktörlerin kıt analizine katkıda bulunarak, firmaya özgü faktörlerin, temettü değişikliği duyurularına olumsuz pazar reaksiyonunu açıklamaya katkısı olup olmadığını incelemektedir. Çalışmada üç Avrupa pazarları için panel veri yaklaşımı geçerlidir. Sonuçlar, temettü değişikliği duyurularına pazar reaksiyonunun firma büyüklüğü ile negatif ilişkili olduğunu göstermektedir. Temettü artışı duyurularına olumsuz piyasa reaksiyonunun ortalama olarak daha düşük temettü değişikliği ve daha yüksek büyüme fırsatı olan firmalarla bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sonuçlar, olumsuz temettü değişikliklerinin büyük kısmının piyasanın temettü azalış duyurusuna olumlu tepki veriş olasılığını azalttığını öne sürmektedir. Sonuç olarak, temettü sinyalizasyon hipotezi için bazı kanıtlar bulunmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :