Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 19 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Europeanization: simply a top-down process?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
University of Sheffield1
Görüntülenme :
449
DOI :
Özet Türkçe :

There have been intense, wide-ranging, and confused debates about what Europeanization is in the field of European studies. Many interpret Europeanization from a 'top-down' perspective with an emphasis on the unidirectional impacts of European integration on member states. However, it is argued in this article this 'top-down' logic ignores the two-way interaction between domestic and EU level, and how European politics, policies and polities can be shaped by the domestic level. It is argued that Europeanization should not be understood solely as the effects of EU level on member states. It shows that the nature of Europeanization can be best captured with the combination of three approaches: downloading, uploading and crossloading. Hence, the article recommends an incorporated approach and its model that has the potential to provide a full understanding of what Europeanization is.

Özet İngilizce :

Avrupa çalışmaları alanında Avrupalılaşma hakkında geniş kapsamlı, yoğun ve karışık tartışmalar yaşanmıştır. Birçokları Avrupalılaşma'yı, Avrupa entegrasyonun üye devletler üzerindeki tek yönlü etkilerine vurgu yaparak 'yukarıdan-aşağıya' perspektifinden yorumluyor. Ancak bu makalede, bu 'yukarıdan aşağıya' mantığının, ulusal ve AB düzeyindeki iki yönlü bir etkileşimi ve Avrupa siyaseti, politikaları ve yönetiminin nasıl ulusal düzeyce şekillenebileceğini yok saydığı ileri sürülmektedir. Avrupalılaşma sadece üye devletlere AB düzeyinde etkiler olarak anlaşılmamalıdır. Avrupalılaşma'nın doğası, üç yaklaşımın bir kombinasyonu olarak en iyi şekilde anlaşılabilir: indirme, yükleme ve çapraz yükleme. Bu nedenle makale, Avrupalılaşma'nın ne olduğunun net olarak anlaşılmasını sağlamak için bir potansiyel sunan birleştirilmiş bir yaklaşım ve onun modelini önermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :