Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 19 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Europeanisation of bosnia and herzegovina: european union (non) actorness

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Department of Political Science, University of Sarajevo1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

For a long time Bosnia and Herzegovina has been grappling with deep political crisis. It has become common to hear that the country's political elites are to hold greatest responsibility because they have not demonstrated necessary political will and determination to reach expected compromise and speed up BiH's reforms on the road to the European Union. Although domestic political elites are to a large extent responsible for the country's stagnant reform processes the main aim of this paper was to explore to what extent can the European Union be held responsible for its approach towards Bosnia and Herzegovina. To do that I have used a Europeanization perspective as the main theoretical framework to measure the EU's power and capability to influence domestic policies in BiH. Although European Union has developed numerous institutional means in the post-war Bosnia and Herzegovina it's approach is still lacking coherence, commitment and unity. Also, such an approach of the EU member states have enabled Bosnian politicians to understand the EU standards and norms expected from them in a hundred of thousands different ways. That's why, the EU, as one among other parties within Europeanization process, can to a large extent be held responsible for Bosnia's enduring political deadlock.

Özet İngilizce :

Bosna Hersek oldukça uzun bir süredir derin politik krizlerle mücadele etmektedir. Beklenen uzlaşmaya ulaşmak ve Bosna Hersek'in Avrupa Birliği yolundaki reformalarını hızlandırmak için gerekli siyasi irade ve kararlılığı göstermedikleri için ülkenin siyasi elitlerinin en büyük sorumluluğa sahip olduğu yaygın bir fikir haline gelmiştir. Her ne kadar iç siyasi elitler ülkenin durgun reform sürecinden büyük oranda sorumlu olsa da, bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği'nin Bosna Hersek'e karşı ne derece sorumlu tutulabileceğinin incelenmesi olmuştur. Bu çerçevede AB'nin Bosna Hersek'in iç politikaları üzerindeki güç ve etkisini ölçmek için Avrupalılaşma perspektifini temel teorik çerçeve olarak kullandım. Her ne kadar Avrupa Birliği savaş sonrası Bosna Hersek'te çok sayıda kurumsal araç geliştirmiş olsa da, yaklaşımı halen bütünlük, bağlılık ve birliğe sahip değildir. Ayrıca, AB üye ülkelerinin bu yaklaşımı Bosnalı politikacıların kendilerinden yüz binlerce farklı biçimde beklenen AB standart ve normlarını anlamalarını sağlamıştır. Bu nedenle, AB, Avrupalılaşma sürecindeki taraflardan biri olarak, Bosna'nın süreğen siyasi çıkmazından büyük ölçüde sorumlu tutulabilir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :