Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 19 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eu coordination of national social security in multiple cross border situations

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies, University of Amsterdam1
Görüntülenme :
308
DOI :
Özet Türkçe :

The coordination of the national social security is one of the crucial fields of cooperation between EU Member States. The coordination is based on the principle of application of one legislation at a time in cases of employment being executed in one or more than one Member State. Persons moving within the EU are thus subject to the social security scheme of only one Member State. The rules aim to guarantee equal treatment and non discrimination by the application of the lex loci laboris-principle. In 2004 the European legislator concluded modernised social security coordination rules (Regulation EC 883/2004) in order to simplify the current rules. The Implementing Regulation (Regulation EC 987/2009) was concluded in April 2009. The new rules came into effect from 1st May 2010. In this contribution the author explores the (possible) complications related to the new rules in situations with multiple cross border work activities. The paper consists of an overview of the applicable rules, of the basic changes and of pending questions. At the end a set of recommendations is formulated meant to contribute to the necessary tailor-made solutions.

Özet İngilizce :

Ulusal sosyal güvenliğin koordine edilmesi AB üye ülkeleri arasındaki önemli işbirliği konularından biridir. Koordinasyon, istihdamın bir veya birden fazla üye ülkede gerçekleşmesi durumunda "bir seferde bir mevzuatın uygulanması" ilkesine dayanmaktadır. Böylece, AB içerisinde dolaşan bireyler sadece bir üye ülkenin sosyal güvenlik şemasına tabidir. Kurallar, işyeri kanunu prensibinin (lex loci laboris-principle) uygulanmasıyla eşit muamele ve ayrımcılık yapmamayı garanti altına almayı amaçlamaktadır. 2004 yılında Avrupalı parlamenterler mevcut kuralları basitleştirmek için modernize edilmiş sosyal güvenlik koordinasyon kurallarını (Regulation EC 883/2004) tamamlamıştır. Uygulama tüzüğü (Regulation EC 987/2009) Nisan 2009'da tamamlanmıştır. Yeni kurallar 1 Mayıs 2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu katkısı ile yazar, çoklu sınır ötesi iş aktiviteleri ile ilgili durumlarda ortaya çıkabilecek yeni kurallara ilişkin (olası) karmaşıklıkları incelemektedir. Çalışma, yürürlükteki kralların, temel değişikliklerin ve bekleyen soruların genel bir değerlendirmesinden oluşmaktadır. Sonuç olarak, gerekli özel çözümlere katkıda bulunması amaçlanarak formüle edilmiş bir dizi tavsiye verilmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :