Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cartagena protokolü ve türkiye biyogüvenlik mevzuatı

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Devletler Hukuku ABD1
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Sözleşmesi'nin ek bir protokolü olarak hazırlanan ve 2003 yılında yürürlüğe giren Cartagena Biyogüvenlik Protokolü, genetik olarak değiştirilmiş organizmaların sınır ötesi hareketleriyle ilgili, evrensel düzeyde bağlayıcı ilk hukuk belgesidir. Türkiye Cartagena Biyogüvenlik Protokolü'nü 2000 yılında imzalamış ve 2003'de onaylamıştır. Protokolün içeriği Türkiye'nin biyogüvenlik konusundaki ulusal mevzuat çalışmalarını büyük ölçüde şekillendirmiştir. Tarımsal biyoteknoloji alanında bir yandan AB müktesebatına ve Biyogüvenlik Protokolü'ne uyum sağlama çabası, diğer yandan ABD ve biyoteknoloji şirketlerinin taleplerinin yarattığı gerilimin etkili olduğu bir süreçte hazırlanan Biyogüvenlik Yasa tasarısı 2010'da kabul edilmiştir. Makale Cartagena Biyogüvenlik Protokolü'nün zorlu hazırlık süreci ve getirmiş olduğu düzenlemeleri incelemekte, ayrıca Türkiye biyogüvenlik mevzuatının Protokol'ün gereklerine uygunluğunu değerlendirmektedir.

Özet İngilizce :

The Cartagena Protocol on Biosafety, concluded as an additional protocol to the Convention on Biological Diversity has entered into force in 2003. The Protocol is the first legally binding document regulating transboundary movement of genetically modified organisms at the universal level. Turkey has signed the Protocol in 2000 and ratified it in 2003. The work on setting up a national legal framework for biotechnology in Turkey is largely based on using the Cartagena Biosafety Protocol as a benchmark. The effort for the implementation of the EU acquis and the Cartagena Protocol at one hand, and the effective pressure by the American biotech enterprises on the other hand have impacted on the preparatory work of the National Biosafety Law which has been adopted in 2010. The article aims to study the onerous negotiation process of and the rules adopted by the Cartagena Protocol. It also examines Turkey's national biosafety legislation and discusses its conformity with the Cartagena Protocol.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :