Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biyolojik çeşitlilik sözleşmesi: müzakereden uygulamaya

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, İİBF, Kentleşme ve Çevre Sorunları ABD1
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, biyoçeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını amaçlayan önemli bir çok taraflı çevre sözleşmesidir. Bu çalışmanın amacı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'ni incelemek ve Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik ile ilgili politikalarını sözleşme çerçevesinde değerlendirmektir. Bu amaçla ilk olarak Sözleşme'nin müzakere süreci, ikinci olarak Sözleşme'nin içeriği ve rejimi oluşturan başlıca kurallar ile kurumsal mekanizma ortaya konulacaktır. Üçüncü olarak Sözleşme'nin uygulanması ve sorunları, dördüncü olarak Türkiye'nin Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi çerçevesinde durumu ele alınacaktır. Son olarak Sözleşme'nin geleceği açısından önerilere yer verilecektir. Günümüzde türlere ve ekosistemlere yönelik tehdit artarak devam etmektedir. Bu nedenle Sözleşme'nin uygulanması ve sorunların giderilmesi önemini korumaktadır.

Özet İngilizce :

Convention on Biological Diversity is an important multilateral environment agreement to protect biodiversity and to use it in a sustainable way. The aim of this study is to examine the Convention. With this aim, firstly negotiations of the Convention, secondly its content and major rules and institutional mechanism of the biodiversity regime will be overviewed. Thirdly implementation and problems of the Convention, fourthly the position of the Turkey concerned the regime will be assessed. Finally suggestions for the future of Convention will be offered. At present the threat to species and ecosystems continues increasingly. Therefore resolving the problems and implementation of the Convention will remain important.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :