Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 19 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa enerji güvenliği ve türkiye

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara University, EU Institute1
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale temelde Avrupa'nın enerji alanındaki durumunu uluslararası yapının sistemsel etkileri üzerinden incelemektedir. Analiz düzeyinde tercih edilen neo-realist yaklaşım gereği özellikle Avrupa Birliği'ne yön veren büyük devletlerin politikaları kapsam içine alınmıştır. Uluslararası sistemin etkisi gereği –ABD, Rusya ve Çin gibi– diğer büyük güçlerin enerji alanındaki politikalarının Avrupa'nın enerji güvenliğine yaptığı etkiler de yine çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Bu çerçeveden bakıldığında uluslararası sistemin tek kutuplu yapısının Avrupalı büyük devletlerin dış politikalarını ve enerji politikalarını Soğuk Savaş'ın sonundan bu yana etkilemekte olduğu ve tek kutupluluğun sorgulanması ile paralel bir şekilde enerji politikalarında da belirgin değişiklikler olduğu gözlemlenmektedir. Enerjinin giderek önem kazandığı bir uluslararası sistemde enerji kaynakları ile Avrupa'nın ortasında yer alan Türkiye'nin rolü de güncel tartışmalar arasındadır. Sonuç olarak bu çalışma, dünya siyasetinde daha etkin olmak isteyen AB'nin büyük üyeleri için enerji güvenliğinin çok kritik bir konu olduğunu ve Avrupa ile potansiyel enerji sağlayıcıları arasında bulunan Türkiye'nin de Avrupa ülkelerinin enerji güvenliğini sağlamada stratejik bir rol üstlendiğini ileri sürmektedir.

Özet İngilizce :

This article evaluates European energy profile with a special reference to the international political system. Because the framework of this study is based on neo-realist approach, the foreign and energy policies of major EU powers are examined. This study also refers to the impact of energy policies of other major international powers on European energy security. From this point of view, the foreign and energy policies of major European powers are severely affected by the unipolar structure of international system. The recent arguments on the questioning of unipolarity help to explain shifts in foreign energy policies of major European actors. Moreover, Turkey's role of a bridge between energy sources and Europe has become a debated issue as far as the accelerating importance of energy security in world politics is considered. To sum up, this study reminds that energy security is a very critical issue for the major European powers who might be seeking for becoming one of the poles in a future multipolar structure as well as Turkey's strategic position for Europe by providing a solution to the current energy security concerns.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :