Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği ne üyelik sürecinde türkiye ve almanya daki üniversite öğrencilerinin türkiye ve türkler hakkındaki görüşleri

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Atatürk Egitim Fakütesi1
Görüntülenme :
449
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, Almanya 'daki üniversite öğrencileri ile Türk üniversite öğrencilerinin Avrupa Birliği 'ne (AB) ilişkin Türkler ve Türkiye hakkındaki görüşlerini almak için yapılmıştır. Araştırmaya Almanya-Bonn Üniversitesi Türkçe Mütercim Tercümanlık ve Asya Dilleri Bölümünde öğrenim gören 226 öğrenci ile Turkiye-İstanbul Marmara ve Almanca olarak 22 madde olarak hazırlanmıştır. Ankette yer alan 22 maddenin 5 'i kişisel bilgileri, diğer 17 madde de öğrencilerin AB ile ilgili görüşlerini yansıtmaktadır. Kişisel bilgiler Bölümünde; öğrencilerin cinsiyet, yaş, milliyet ve bildikleri yabancı dil ya da diller ile politik eğilimleri sorulmuştur. Diğer 17maddeden 7'si "Evet, Hayır, Kararsızım, Fikrim Yok" seçeneklerini içermektedir. Altı madde de katılımcıların birden fazla seçeneği işaretleyecekleri bi9imde düzenlenmiştir. Bir madde, Türkiye 'nin gelir düzeyi ile ilgilidir. U9 madde de a9zk u9lu olarak hazırlanmıştır. Elde edilen veri/ere göre, iki öğrenci grubunun verdiği cevaplar karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Almanya 'daki üniversite öğrencileri, Türk üniversite öğrencilerine göre daha iyimser bir yaklaşım sergilemişlerdir. Her iki öğrenci grubunun AB hakkında bilgileri çok sınırlıdır ve Türkiye 'nin AB ye girişi ile de çok ilgili değillerdir.

Özet İngilizce :

This study was conducted to take the opinions of both Turkish and German university students about Turks and Turkey in relation to the European Union. The study was participated in by 226 students studying at the Department of Turkish Translation and Interpreting and Department of Asian Languages at the University of Bonn, Germany, and 270 students studying at the Ataturk Faculty of Education of the Marmara University, Istanbul, Turkey. The questionnaire was prepared in Turkish and German languages consisting of 22 items. The questionnaire involves 5 items consisted of personal information and 17 items consisted of the opinions of students related to the EU In the personal info section, the participants have been asked about their age, sex, nationality, political tendencies and the foreign languages they know. 7 out of 17 items involve 'yes, no, indecisive, no idea" options. The other 6 items are organized in a way that the participants can choice more than one option. One item is related Turkey's income level. Three questions are open-ended. According to the acquired data, the responses given by both group of students have been interpreted comparatively. According to the results of the study, the German university students are more optimistic than Turkish university students about Turkey's joining the EU Both student groups have very limited knowledge about the EU and are not much interested in Turkey's joining the EU.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :