Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Allocation of power in the european union from national decision-making to influence on supranational decision-making

Yazar kurumları :
University of Bihac Faculty of Law Human Rights Conflict Prevention Centre1
Görüntülenme :
358
DOI :
Özet Türkçe :

High degree conflict of interest of the EU member states and efforts of the EU institutions to increase their influential power in decision making, makes the process of allocation of power in the EU extremely complex process which is under permanent modifications and changes. Relations between the normative and political system in EU does not always lead to zero result in the strengthening of the European Community that necessarily leads to a proportional weakening position of the member states and "vice-versa". Balancing the system of political decision making and normative regulation makes paradigm of allocation of power in the EU ambiguous and challenging, that is under permanent strong scholar's criticism. For understanding institutionalized balancing between the political and normative system in the EU, is important to consider voting power balance within the EU institutions, interactive relationship between the EU institutions, and communications between EU institutions and national institutions of the EU member states, as well. These processes create the complex relationship between the powerful bureaucracy of the EU, which is developing in the EU institutions, and political elites of EU member states. This relationship has strong influence on the nature of the allocation of power within EU and nature of sovereignty of EU member states.

Özet İngilizce :

AB'ne üye devletlerdeki yüksek orandaki çıkar çatışması ve AB kurumlarının karar almadaki etkili gücü artırma çabaları, kalıcı düzeltme ve değişiklikler altında AB'deki güçler ayrılığı sürecini karmaşıklaştırmaktadır. AB'deki normatif ve siyasi sistemdeki ilişkiler, mutlaka aday ülkelerin oransal olarak zayıflama durumuna yol açan Avrupa Komisyonu'nu güçlenmesinde, (ve tersinin) her zaman sıfır sonucuna varmamaktadır. Siyasi karar alma ve normative düzenleme sistemini dengeleme, kalıcı güçlü ekollerin eleştirisi altında, AB'de güçler ayrılığı paradigmasını belirsizleştirmekte ve zorlaştırmaktadır. AB'deki siyasi ve normative sistemde bulunan kurumsallaşmış dengelemeyi anlamak için AB kurumları içindeki oy güç dengesini, AB kurumları arasındaki interaktif ilişkileri ve AB üye devletlerinin ulusal kurumları ve AB kurumları arasındaki iletişimleri de düşünmek önemlidir. Bu süreçler, AB kurumlarında ve AB üye devletlerin siyasi elitlerinde gelişen AB'deki güçlü bürokrasi içinde karmaşık bir ilişki yaratmaktadır. Bu ilişkinin, AB içindeki güçler ayrılığının doğasına ve AB üye devletlerim egemenlik yapısına yönelik güçlü etkileri vardır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :