Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marife Dini Araştırmalar Dergisi ( Eski adı Marife Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sahîh-i buhârî rivayetinde bir otorite: kerîme bint ahmed el-merveziyye

Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilimdalı Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
758
DOI :
Özet Türkçe :

Hadis kitapları içerisinde Buhârî’nin el-Câmi’u-s-Sahîh’i en güvenilir kitap kabul edilmektedir. el-Câmi’u-s-Sahîh, aynı zamanda en meşhur hadis kitabı olma özeliliğine de sahiptir. Bu kitabın bu ilgi ve güvene mazhar olmasının en önemli sebebi, Buhârî’nin hadis ilmindeki otoritesi ve kitabını te’lif ederken takip ettiği metodudur. Bu makalede, bu eserin günümüze ulaşmasında emeği geçen önemli hadisçilerden, hicri 4-5. asırlarda yaşamış olan ve hayatını Buharî rivayetine vakfeden Kerîme bint Ahmed el-Merveziyye’nin hayatı, hadisçiliği, Sahîh-i Buhârî râvileri arasındaki yeri ve nüshasının bazı özellikleri incelenecektir. Kerîme, âli isnad sahibi olması ve Mekke’de yaşaması itibariyle büyük ilgi görmüş ve Sahîh-i Buhârî’nin geniş kitlelere ulaşmasında ve İslam dünyasının uzak bölgelerine yayılmasında etkili olmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Among the books of hadith, Bukhari's al-Cami’u-s-Sahih is considered to be the most reliable book. Al-Cami’u-s-Sahih is the most famous hadith book in the world, too. The most important reasons behind this book's attracting this kind of interest and reliance are Buhari's authority in the science of Hadith and his method he followed compiling his book. In this article, Kerime bint Ahmed's life, an important hadith narrator who lived between 4th-5th centuries, dedicated his life to Bukhari narration and had important effect on Bukhari's reaching today's world, his hadith narration, his place among Buhari narrators and some features of his book will be examined. Kerime attracted important interest because he lived in Mekke and had âli isnad. He played important role in Bukhari's reaching vast majorities and spreading across far districts of Islam world.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :