Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marife Dini Araştırmalar Dergisi ( Eski adı Marife Dergisi )

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kur’ân’da felâh kavramı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
DİB. Haseki Yüksek Dini İhtisas Merkezi1
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

Müminin gayesi Allah'ın rızasını kazanıp, hem bu dünyada, hem de ahirette kurtuluşa ererek mutlu bir hayat yaşamaktır. Kur'ân-ı Kerîm'de kurtuluşa ermeyi ifade eden kavramlardan biri de 'felâh' sözcüğüdür. Bu kökten türeyen kelimeler Kur'an'da 40 yerde geçer. 12 yerde müminlerin iman, ibadet, infak, insanları hayra davet etmek, marufu emredip münkerden nehyetmek gibi güzel vasıfları zikredildikten sonra: "Ülâike hümü'lmüflihûn: İşte gerçek kurtuluşa erenler ve ebedi nimetler içerisinde devamlı kalacak olanlar onlardır" buyrularak kendilerine büyük bir müjde verilir. Kur'ân-ı Kerîm'de böyle kurtuluşa erecek olanlar belirtildiği gibi, bu büyük lütuf ve nimetten mahrum olacak olanlar da belirtilmiştir. Bunlar; Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan kâfirler, nankörler, Allah'a karşı yalan uydurup ayetlerini yalanlayanlar, insanlara ve bütün yaratıklara zulmeden zalimler, sihir ve büyücülük yaparak insanları aldatanlar, iyiliğe kötülükle mukabelede bulunanlar ve cürm/suç işlemeyi adet haline getiren kimselerdir. Kur'an'ın üslubu böyledir; olumlu örnekler de, olumsuz örnekler de sunar, tercihi insanın aklına ve hür iradesine bırakır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The goal of the believer is to lead a blissful life both in this world and in the hereafter by reaching salvation through attaining the pleasure and contentment of Allah. One of the concepts expressive of such salvation in the Qur'an is falâh. The words deriving from the same root with falâh appear in forty points in the Qur'an. In twelve points, after mentioning some of the good traits of believers such as faith, prayer, charity, calling on the people for the good, enjoining right and forbidding wrong, they are given the good news that "Ulaika hum al-muflihuun", that is, they are the ones who will reach true salvation and stay forever in the midst of eternal blessings. The Qur'an indicates not only those who will attain salvation but also those who will be deprived of such a great blessing and grace. The latter includes the unbelievers who do not believe in the unity and existence of Allah; those who deny revelations of the God; those who are ungrateful; those who are cruel to humans or any other creatures; those who deceive people through sorcery; those who respond to good with evil; and those who make a practice of crime, wrongdoing and felony. Such is the style of the Qur'an: it presents both the positive and the negative cases, and then leaves the choice to human's free will and reason.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :