Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marife Dini Araştırmalar Dergisi ( Eski adı Marife Dergisi )

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Diyanet işleri başkanlığı ihtisas eğitim merkezlerinde okutulan tefsir alan dersleri üzerine

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Haseki Eğitim Merkezi,1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren "Hizmet İçi Eğitim Merkezleri"nin en önemli eğitim-öğretim faaliyetlerinin başında "ihtisas eğitimi" gelmektedir. Toplam altı eğitim merkezinde uygulanmakta olan ihtisas eğitimi programı, İmam-Hatip ve İlâhiyat eğitimi almış olan din görevlilerinin otuz ay boyunca dînî ilimler alanında yetkin ve alanına hâkim olarak yetişmelerini hedeflemektedir. Söz konusu eğitimin ilk dokuz ayı Arapça hazırlık bölümünden oluşmaktadır. Bu hazırlık bölümünü başarıyla bitiren kursiyerler, devamındaki ihtisas eğitiminde Kur'ân-ı Kerim, Tefsir, Hadis, Fıkıh ve İslam Düşüncesi alanlarında çeşitli dersler işlemektedirler. İşte bu derslerden bir kısmını da "tefsir alan dersleri" oluşturmaktadır. Biz de bu çalışmamızda, kuruluşundan günümüze kadar ihtisas eğitimi kurslarında okutulan dersler içerisinde önemli bir yer tutan "tefsir alan dersleri ve müfredatı"nı genel bir değerlendirmeye tabi tutacağız.

Özet İngilizce :

One of the most important duties of "In Service Training Centers", which are trained under The Presidency of Religious Affairs, is the education of "Expertise Education". The Expertise Education Program, which are implemented in totally 6 education centers, are aimed to educate people who are educated for Imam-Hatip and Ilahiyat, comprehensively trained in religious science and to be expert in their topics during 30 months. At the first 9 months, the lectures are about Arabic. After this period the students who achieve this lectures, starts to study some lectures about Quran, Tafsir, Hadith, Islamic Law and The Idea of Islam. "Tafsir Lectures" make some of these lectures. In this papier we will study the "Tafsir Lectures and Its Syllabus" from the establishment date till now which has a very big rolled under the expertise education.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :