Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marife Dini Araştırmalar Dergisi ( Eski adı Marife Dergisi )

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cemheratu eş‛âri’l-‛arab”ın ilk dönem şiir antolojileri arasındaki yeri ve önemi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı 1
Görüntülenme :
387
DOI :
Özet Türkçe :

Câhiliye döneminde ve İslamî dönemde yaşamış kırk dokuz şaire ait kırk dokuz kasideyi ihtiva eden Cemheratu eş‛âri'l-‛Arab adlı antoloji, Arap şiir mirasının intikalini sağlayan önemli eserlerden biridir. Şiir seçiminde izlediği yolla el-Mufaddaliyyât ve el-Asma‛iyyât'ın tamamlayıcısı olmuştur. Sistematik bir bölümlendirmeye sahip olup, "mu-kaddime" ve" seçilmiş şiirler" olarak iki ana bölüme ayrılmıştır. Epeyce uzun olan mu-kaddime kısmında şiir tenkidine yer verilmiştir. Seçme şiirler bölümü de, her birinde yedi şairin yer aldığı yedi kısma ayrılmıştır. Bunlar "sumût" (mu‛allakât), "mucemherât" (der-lenip toplanan şiirler), "muntekayât" (seçilmiş şiirler), "muzehhebât" (altın suyu ile ya-zılmış şiirler), "merâsî" (mersiyeler), "meşûbât" (karışık kasideler), "mulhamât" (sağlam ve kuvvetli kasideler) başlıkları altında sıralanmıştır. Şairlerin sıralanmasında kronoloji gözetilmiştir. Diğer kaynaklarda bulunmayıp sadece Cemhera'da yer alan kasideler de vardır. Cemhera'nın en büyük eksikliği müellifi hakkında elimizde hiçbir bilgi bulunma-masıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :