Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marife Dini Araştırmalar Dergisi ( Eski adı Marife Dergisi )

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bâbertî’de kelâm - belâğat ilişkisi

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı 1
Görüntülenme :
614
DOI :
Özet Türkçe :

Önemli bir mütekellim olduğu kadar etkili Belâğat üslûbu ve dil kullanımına sahip olması yönüyle de dikkati çeken Ekmelüddin el-Bâbertî (ö.786/1384) gerek Kelâm sahasında ge-rekse Belâğat alanında yazdığı eserlerle her iki alanda da pek çok düşünürü etkilemiş bü-yük bir ilim adamıdır. Bâbertî, el-Maksad, Şerhu'l-Maksad, Şerhu Akîdeti't-Tahâviyye gibi Kelâma dair yazdığı eserleri ile sadece Kelâm alanında değil, aynı zamanda, Şerhu Elfiyeti İbn Mu'tî, Telhîsu't-Telhîs gibi eserleriyle nahvin yanı sıra meânî, beyân ve bedi' yani Belâğat sahasında da haklı bir şöhrete sahiptir. Bâbertî'nin hem Kelâm hem de Belâğat sahasında yetkinliği, Kelâmî argümanlarına Belâğatın, Belâğat ile ilgili yakla-şımlarına ise Kelâmın yansımasına neden olmuştur. Biz bu çalışmamızda özellikle onun retorik görüşleri açısından Kelâm alanındaki konumunu belirlemeye çalışacağız.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :