Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marife Dini Araştırmalar Dergisi ( Eski adı Marife Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arapça öğretiminde web tabanlı bir ölçme değerlendirme sistemi geliştirilmesi

Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belağatı Anabilimdalı 1, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilimdalı 2
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Öğrenme sürecinin en önemli aşamalarından, biri olan ölçme ve değerlendirme, öğrenmenin istenilen şekliyle gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmenin yanı sıra, öğretim sürecinde meydana gelen olası sorunların çözülebilmesi konusunda pek çok imkân sunmaktadır. Kuşkusuz, bu durum ölçme ve değerlendirmeyi özellikle yabancı dil öğretiminde çok önemli bir işlevsel konuma yerleştirmektedir. Dolayısıyla, dil öğretimi programlarında ölçme değerlendirme sistemi, sadece öğrenci başarısını belirleme aracı olarak değil, aynı zamanda programın etkin-liğini sürdürmek, başarıyı arttırmak ve geliştirmek için bir öz denetim mekanizması olarak da değerlendirilmelidir. Çalışmamız konuyu, İlahiyat fakültelerinde bir yabancı dil olarak öğretilen Arapça açısından ele almaktadır. 2010 yılından itibaren içerisinde hazırlık sınıfı da bulunan ilahiyat programın %30'unun Arapça olarak verilmeye başlanması, Arapça öğretiminde ölçme ve değerlendirme sistemini sorgulamayı ve yeni bir sistem tasarımını zorunlu kılmaktadır. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, gelişen bilgi teknolojilerinden yararlanarak tasarlanması düşünülen web tabanlı bir ölçme değerlendirme sistemi için Mayıs 2009'dan itibaren bir çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmada da, böyle bir ölçme değerlendirme sisteminin geliştirilmesinin neden gerekli olduğu ve günümüzün değişen ihtiyaçlarından hareketle web-tabanlı düzenlenecek bir ölçme değerlendirme sisteminin hangi temel kriterleri esas alması gerektiği üzerinde durulacaktır. Nihayetinde de tasarlanan web tabanlı ölçme değerlendirme sisteminin özel-likleri tanıtılacaktır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :