Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı dil olarak türkçe öğretiminde dil-düşünce analizi teorisi

Yazar kurumları :
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi , Edebiyat Fakültesi Mütercim - Tercümanlık Bölümü, Bişkek/Kırgızistan1
Görüntülenme :
509
DOI :
Özet Türkçe :

Dil düşüncenin en somut şekilde kendini gösterdiği alandır. Düşünceler dil kalıplarına, cümlelere ve kelimelere dökülerek ifade edilir, aktarılır. Dolayısıyla cümle de düşünce ya da düşünce kalıpları şeklinde ifade edilir. Cümle içerisinde temsil edilen k avramlar ancak cümle içerisinde sınıflandırmaya tabi tutulabilmektedir. İyi düşünen iyi cümle kurar. Bu sebeple iyi düşünmeyi öğretmek gerekir. Kurallı düşünce ve kurallı cümlede önce kişi ve özne düşünülür; ama uygulamada en son kişi ve özne söylenir. Milletlerin dilleriyle dünya görüşleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Dil topluma başka bir özellik, başka türlü düşünme, davranma ve başka türlü yaşama özelliği verir. Bu şekilde toplumların dünyaya bakışları, insana verdikleri değerler farklılık gösterir. Türk milletinin yaşama şeklini belirleyen düşünce sisteminin temeli, hareketlilik üzerine kurulmuştur. Türkçe düşünce sistemi kendi yöntemini belirler. Bu sisteme uygun yöntem, tümden gelim yöntemidir. Bu teori dil öğretiminde çağın geçerli yaklaşımla rından biri olan yapılandırmacı yaklaşımın savunduğu tümdengelim yönteminden hareketle bütünden parçaya doğru dili öğretmeyi esas alır.

Özet İngilizce :

Language is a field which thought comes into prominence the most concretely. Thought are defined and narrated by being put into language structures, sentences and words. So, a sentence is defined in the way of thought or thought structure. The concepts re presented in sentences are subjected to be classified in only sentences. One, who thinks practically and well, makes a good sentence. Therefore; it should be necessary to teach how to think well. In a regular thought and regular sentence, persons and subje cts are thought firstly; but in application, persons and subjects are said last. There is a close relationship between the languages of nations and their world viewpoints. A language gives another property, different thought, behave and different character istic way of living to a society. In this way, the world viewpoints of societies and the values that societies give to their humans differ from one another. The base of thought system determining the way of living of Turkish nation has been founded over m ovement. Turkish thought system determines its own method. The method corresponding with this system is a deductive method. This theory is based on teaching language deductively from deductive method point of view that the constructivist approach, one of the most prevailing approaches in teaching language, defends.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :