Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de mahalli idareler vergi gelirlerinin gelişim trendi: 2006-2010 dönemi

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı, Gölköy Kampüsü, Bolu - Türkiye1
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

Mahalli İdareler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki kamusal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hukuk düzeni içerisinde oluşturularak kurulmuş bulunan anayasal kuruluşlardır. Avrupa Konseyi tarafından imzaya açılan Mahalli İdareler Avrupa Antlaşması da yerel yönetimlerin merkezi otoriteden özerkliğini garanti altına almak için yapılan bir anlaşmadır. Türkiye’de mahalli idareler; il özel idareleri, belediyeler (büyükşehir belediyeleri dahil), ve köylerden oluşmaktadır. Çalışmada, Türkiye’de yıllar itibariyle mahalli idareler konsolide bütçe gerçekleşmeleri verilerek özellikle gelirler analiz edilmiştir. Mahalli İdareler Bütçesi içerisinde gelirler şunlardan oluşmaktadır; Faizler, paylar ve cezalar, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, vergi gelirleri, sermaye gelirleri, alacaklardan tahsilatlar. Türkiye’de mahalli idareler konsolide bütçe gerçekleşmelerinde vergi gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı’nın % 10’lar gibi çok düşük seviyede kaldığı görülmüştür. Bu durum Türkiye’de yerel yönetimlerin merkezi otoriteden çok özerk olmadıklarını ve ortak ve yerel nitelikteki kamusal ihtiyaçlarını karşılamak için finansal olarak merkezi yönetime bağlı olduklarının önemli bir göstergesidir. 

Özet İngilizce :

Local Governments are constitutional institutions established by legal system in order to meet the people’s, living in communities in different sizes within the national borders, common and public needs in a domestic nature. The European Treaty of Local Governments, opened for signature by the European Council, is a contract in order to guarantee the autonomy of local governments from the central authorities. In Turkey Local Governments consist of special provincial administrations, municipalities (metropolitan municipalities), and villages. In this study, it was given the realizations of the consolidated budgets of local governments In Turkey over the years and in particular, were analyzed revenues. Revenues in the local governments budget consist of the followings; interests, shares and penalties, enterprise and property income, donations and grants received with special revenues, tax revenues, capital income, collections from receivables. It is observed that, the share of tax revenues in total revenues, within the realizations of the consolidated budget of local administrations In Turkey, remains very low as about 10%. This condition is an important indicator for the local administrations in Turkey that they are not very autonomous from the central authorities and they are bound to central government in order to meet and finance the common and public needs in a domestic nature. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :