Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de afetlerde karşılaşılan sorunlar

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Kütahya, 43100 1
Görüntülenme :
540
DOI :
Özet Türkçe :

Afetlerin bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerinin sona ermesi günler, aylar hatta yıllar alabilmektedir. Afetler sosyal yaşamın kesintiye uğramasına, insan yaşamı ve malvarlıklarının zarar görmesine neden olur. Afetlerin kısa ve uzun dönemli etkileri fiziksel, psikolojik ve/veya sosyal nitelikli olabilmektedir. Türkiye, tarihi boyunca, sık sık beklenmeyen ölümlere, yaralanmalara ve mal kayıplarına yol açan doğal ve insan kaynaklı afetler geçirmiştir. Türkiye’de mevcut afet yönetimi sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Oluşturulacak yeni bir afet yönetimi sisteminin başarısı büyük oranda hükümetlerin her düzeydeki ve özellikle yerel düzeydeki örgütler ile özel sektörün aktif katılımlarına bağımlı olacaktır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The impact phase of disasters may last seconds, hours or days. Disasters cause social disruption, loss and damage to property, and mass casualties. The effects on individuals and communities are phisical, psychological, and social; both immediate and long term. Throughout its history the Turkey has experienced frequent natural and manmade disasters which have resulted in unacceptable loss of life, injury and property damage. Existing disaster management system in Turkey need reform. The success of a new disaster management system will strongly depend on the active participation of all levels of governments, especially the municipal level and private sector. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :