Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 3 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effect of jop securıty on perceptıon of the internal motıvatıon means: a research from turkey

Yazar kurumları :
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi1
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is putting the significance relation between the effect of job security factor and the job security forth in the perception of the inner motivation means which may be affective on the employees’ motivations. The research has been realized with 402 employees of different departments of 24 hotels (either 4 or 5 star hotels) in Turkey. Frequency analysis, Pearson Correlation Analysis and Regression Analysis have been used as research methods. At the end of the research, it has been understood that the hotel employees in Turkey have low motivation about the job security and there is a significant relation between job security and the inner motivation means. Therefore it has been concluded that the perception of job security affects the perception level of the each inner motivation mean.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, işgörenlerin motivasyonlarında etkili olabilecek İçsel Motivasyon Araçları’nın algılanmasında, işgüvencesi faktörünün etkisi ile işgüvencesi arasındaki anlamlılık ilişkisini ortaya koymaktır. Araştırma Türkiye’deki 24 adet 4 ve 5 yıldızlı otellerin farklı departmanlarında çalışan 402 işgören ile gerçekleştirilmiştir. Frekans Analizi, Pearson Korelasyon Analizi, Regresyon Analizi araştırma metodu olarak kullanılmıştır. Araştırmayla elde edilen bulgulardan; Türkiye’deki otel işgörenlerin işgüvencesi ile ilgili motivasyonlarının düşük olduğu, işgüvencesi ile İçsel Motivasyon Araçları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla işgüvencesi algısının her bir İçsel Motivasyon Aracı’ının algılanma düzeyini değiştirdiği gözlemlenmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :