Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal turizmin gelişiminde yerel yönetimlerin rolü ve yapılan uygulamalar

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, 34452 İstanbul 1, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, 34452 İstanbul 2
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal turizm, sahip olduğu özellikleriyle toplumsal yaşama ve çalışan bireylerin büyük çoğunluğunun yaşamlarına olumlu katkıda bulunmaktadır. Temel amacı, ekonomik gücü zayıf bireylerin turistik faaliyetlere katılarak bedensel ve zihinsel yıpranmalarını azaltmak ve çeşitli açılardan gelişmelerini sağlamak olan sosyal turizm, bu amaçlarına ulaşabilmek için çeşitli araçlara sahip olmalıdır. Bu araçlar turizmin gereksinimleri ele alındığında parasal olarak büyük kaynakları gerektiren araçlardır. Bu nedenle sosyal turizmin amaçlarına ulaşmada kullanabileceği ana araç, devlet ve devletin kuruluşlarıdır. Kamu kuruluşları, dinlenmenin ve gezmenin bir hak olduğu gerçeğinden hareketle sosyal turizm kapsamına giren birçok hizmeti, ücretsiz olarak toplumdaki bireylere sunmaya çalışmaktadır. Bu kamu kurum ve kuruluşları arasında, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel yönetim kuruluşu olan belediyeler en önemli hizmeti yerine getirmektedir. Bu çalışmada, belediyelerin, ilk aşamada turizm ile ilgili görev ve sorumlulukları açıklanacaktır Aynı zamanda sosyal turizm kapsamında yüklendikleri görev ve sorumluluklar örnekler ile açıklanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Social tourism with its characteristics, contributes to the working individual’s life and the social life. Social tourism whose main purposes are to decrease the individuals’, whose economic power is low, physical and mental damages by participating tourism activities and to provide improvement for various points, should have various implements. This implements requires big sources as financial when needs of tourism activities are considered. Therefore, the main implement source is the government to achieve the purposes of social tourism. A public institution tries to provide the service which is included in social tourism for free of charge to the citizens on the fact that it’s a main right to travel and rest. Among all these public institutions the first one, The Republic of Turkey The Ministry of Culture and Tourism, as the second one, municipalities as local government agencies accomplish the most important services. In this study, at the first stage, municipalities’ general duties and responsibilities, after that, in other stages, their duties and responsibilities in social tourism are tried to explain. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :