Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal değerlerin çocuğa aktarılmasında aile ve okul öncesi eğitimin yeri “kırgızistan örneği”

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
454
DOI :
Özet Türkçe :

Sovyetler Birliği dönemine kadar Kırgız toplumunda etkin bir şekilde uygulanagelen geleneksel aile eğitiminin, Sovyetler Birliği’nin bölgeye nüfus etmesiyle sekteye uğradığı, eğitim işlerinin sistem içerinde bala bakça olarak ifade edilen okul öncesi eğitim kurumları altında farklı boyut kazanarak rejimin doğmaları ve Rus kültürünün etrafında cereyan ettiği ileri sürülebilir. Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkan Kırgızistan’da aile eğitimi ve okul öncesi eğitim ile ilgili bir takım değişimlerin ortaya çıktığı gözlemlenir. Bu itibarla çalışmamızda tarihi süreç içerisinde Kırgız toplumunda uygulanagelen geleneksel aile eğitimi, okul öncesi eğitim süreçleri, bunların işlevselliği ve işlerliği üzerinde durulmakla birlikte bugün gelinen noktada Kırgız toplumunda aile eğitimi ve okul öncesi etiğimin çocuğun kişilik oluşumu ve sosyal değerlerin aktarımı üzerinde önemi hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

We can claim that the traditional domestic education which had been efficiently carried out until the Soviet period was interrupted by the penetration of the Soviet Union to Central Asian area and educational works occurred in preschool institutions called “bala bakcha” by getting into a different dimension due to the dogmas of the regime and the Russian culture. In Kyrgyzstan, which achieved sovereignty after the dissolution of the Soviet Union, a number of changes in the family and the preschool education began to be realized. In this respect in this study the traditional family education which had been carried on in the historical process, the preschool education process, its functionalities and practicalities will be focused and the significance of the family and the preschool education in the formation of a child’s character and the transmission of social values in Kyrgyz society today will be explained as well.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :