Yıl 2012, Cilt: 26 Sayı : 1 Sayfalar 27 - 35 2012-04-01
Obez Ve Dislipidemik Türk Çocuklarında Apolipoprotein E Gen Polimorfizmi Ve Plazma Lipid Seviyelerinin Karşılaştırılması,
Obez Ve Dislipidemik Türk Çocuklarında Apolipoprotein E Gen Polimorfizmi Ve Plazma Lipid Seviyelerinin Karşılaştırılması,
E. YILMAZ,E. BORA,T. CANKAYA,A. ÜGENALP,O. G. BOZKAYA,M. ÇOKER,D. ERÇAL,-
10 261

Amaç: Apolipoprotein E gen polimorfizmi ile lipid metabolizması arasındaki ilişki populasyon çalışmalarında ortaya konulmuştur. Obez olan çocuklarda apolipoprotein E gen polimorfizmi ile plazma lipid düzeyleri arasındaki ilişki ve obezite ile birlikte olan dislipidemilerde apolipoprotein E gen polimorfizmi araştırılmıştır. Yöntemler: İnsülin bağımlı diyabeti, karaciğer ve böbrek yetmezliği bulunmayan, plazma lipid düzeyini etkileyecek ilaç kullanmayan, primer obezitesi bulunan 57 çocuk ve normal kilolu 18 çocuk olmak üzere toplam 75 çocuğun plazma lipid düzeylerine bakılmış ve apolipoprotein E (Apo E) gen polimorfizmi polimeraz zincir reaksiyonu ile analiz edilmiştir. Bulgular: Obez çocuklarda Apo AI düzeyleri yüksek saptanmıştır. Obez ve obez olmayan grupta E2/E3 dağılımı sırasıyla %10,5, %27,8; E3/E3 dağılımı sırasıyla %80,7, %61; E3/E4 dağılımı sırasıyla %7, %5,6 olarak bulunmuştur. Obez olan grupta E4/E4 fenotipi, obez olmayan grupta E2/E4 fenotipi görülmemiştir. Obez olan grupta E2/E4 dağılımı %1,8, obez olmayan grupta E4/E4 fenotip dağılımı %5,6 bulunmuştur. Allel sıklıkları obez ve obez olmayan grupta sırasıyla epsilon 2 (ε2) alleli için %6,1, %14; epsilon3 (ε3) alleli için %89,5, %78; epsilon 4 (ε4) alleli için %4,4, %8 olarak benzer bulunmuştur. Bütün gruplarda en sık allelin ε3 olduğu görülmüştür. Sonuç: Apo E allel ve fenotip dağılımının obez ve sağlıklı çocuklarda benzer olduğu gözlenmiştir. Obez çocuklarda total kolesterol, Apo B, Apo AI ortalama düzeyi, obez olmayan çocuklara göre daha yüksek bulunmuş, trigliserid düzeyleri obez olan grupta obez olmayan gruba göre belirgin yükseklik göstermiştir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2012


Makalenin Yazarları
E. YILMAZ
E. BORA
T. CANKAYA
A. ÜGENALP
O. G. BOZKAYA
M. ÇOKER
D. ERÇAL
-