Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

New york menkul kıymetler borsası (nyse) ile istanbul menkul kıymetler borsası (imkb) arasındaki etkileşim ve her iki borsada işlem gören turkcell hisse senetleri arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale/Türkiye1, Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Kırıkkale/Türkiye2
Görüntülenme :
435
DOI :
Özet Türkçe :

Globalleşme ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari sınırlar ortadan kalkmış ve bu etkileşim sonucunda; ülkelerin anapara akışları ve menkul kıymet borsaları bu süreçten payını alarak, borsalar birbirlerine karşı duyarlı hale gelmişlerdir. Hem reel ekonomide ve hem de finansal ekonomide işlerin yapılma şeklindeki farklılaşma, finansal piyasaların yapısının büyük ölçüde değişmesine neden olmuştur. Yeni ekonomideki finansal piyasalar, eski ekonomi dönemindeki durağan yapılarından daha dinamik bir yapıya kavuşmuştur. Bu çalışmada, Dünya borsaları ve bu borsalarda işlem gören hisse senetleri arasındaki etkileşimi ortaya koyabilmek amacıyla, New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) arasındaki etkileşimin incelenerek; her iki borsada işlem gören Turkcell Hisse Senetleri arasındaki ilişki derecesinin ne olduğunun ölçülmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As a result of globalization and rapid advances in communication, economic and commercial borders between countries have disappeared, the main cash flows and stock exchanges of countries have changed and stock markets have become sensitive to each other. Both the differentiation of new real economy and financial economy, the structure of financial markets has been largely caused by the change. Financial markets in the new economy had gained more dynamic structures than the old economy with static structures. In this article, with the aim of discovering the degree of interaction among the World Stock Exchanges and traded shares in those, New York Stock Exchange (NYSE) and the Istanbul Stock Exchange (ISE) and the relationship between two publicly traded Shares of Turkcell are studied.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :