MATURİDİNİN EHLİ KİTABA BAKIŞI

Öz Büyük İslam alimi Ebu Mansur el - Maturidi İslam’ın tevhid akidesini öne çıkarma konusunda önemli adımlar atarak, tevhid akidesini zedeleyen olumsuz iç ve dış etkenleri bertaraf etmeye çalışmıştır. Bu konuda İslam’ın tevhid akidesinin akla ve mantığa en uygun olduğunu belirterek, zaman zaman diğer dinlerin tanrı hakkındaki görüşlerini eleştirmiştir. Maturidi “Kitabu Tevhidinde” özellikle Hristiyanlığın Hz. İsa’ya atfettikleri ilahlık hakkındaki yanlış inançlarını akıl ve mantık kuralları çerçevesinde çürütmüştür. Maturidi bu konuyu “Nübüvvet” bölümünde ele almıştır. Bu bölümde Maturidi Hz. Muhammedin peygamberliğini ele almakta ve nübüvveti reddeden görüşleri ve Hristiyanların İsa’nın tabiatı hakkındaki görüşlerini eleştiriye tabi tutmuştur