Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 3 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kırgızistan’da parasal aktarım mekanizmalarının var analizi

Yazar kurumları :
Kırgızistan-Türkiye “Manas” Üniversitesi1, International Ataturk-AlatooUniversity2
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Merkez Bankaları için çok önemli bir konu olan para politikasının reel üretim ve fiyatlar genel düzeyine etkileri ele alınmıştır. VAR yaklaşımı kullanılarak Kırgızistan’ın 2003-2011 aylık verileri yardımıyla para arzı, reel üretim, fiyatlar genel düzeyi, faiz oranı, kredi hacmi ve reel döviz kuru arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, Kırgızistan’da faiz oranı kanalının etkin çalışmadığı, kredi kanalının reel üretimi, döviz kuru kanalının ise fiyatları etkilediği ortaya konmuştur. Döviz kuru kanalının halen en etkin kanal durumunda olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında Kırgızistan’da reel üretimi artırmada faiz ve kredi kanalının, fiyat istikrarını sağlamada ise döviz kuru kanalının etkin kullanılabileceği söylenebilir.

Özet İngilizce :

This article examines the effects of monetary transmission on real output and price level in Kyrgyzstan which is very important issue for central banks. We analyzed the relationships between the money supply, real output, price level, interest rate, credit and real exchange rate by using the vector autoregression approach (VAR) and monthly data for 2003-2011. As a result the interest rate channel remains weak, on the other hand it have been revealed that the credit channel has some affects to real output, the exchange rate channel affects the prices. Exchange rate channel remains still the most effective channel. Based on these results, it can be argued that government can use credit and interest rate channel in increasing real output, and the exchange rate channel in achieving price stability in Kyrgyzstan.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :