Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kentsel yoksulluğun önlenmesinde sosyal belediyecilik uygulamaları

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi İİBF1, Türk Dünyası Belediyeler Birliği2, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü3
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Sağlıksız kentleşmeyle birlikte kente taşınan, ancak hiçbir zaman kentlileşemeyen nüfus, hayata tutunamayanlar sınıfına girmekte, tüm kentsel toplumsal yapıdan kopan ve kendine özgü yaşam alanları oluşturan bir bütün olarak kabul edilmektedir. Kentsel yoksulluk, çeşitli yoksunlukları içeren, sosyal korumayı, sağlık, eğitim, konut, kişisel güvenlik, alt yapı gibi eksiklikleri kapsayan, dinamik ve potansiyel boyutları olan bir sorundur. Türkiye’de de hem büyük kentlerde hem de diğer kentlerde kentsel yoksulluğun, kentsel kopmanın ve gettolaşmanın her örneğine rastlamak olanaklıdır. Oldukça sorunsuz görünen, sağlıklı kentleşmenin yaşandığı düşünülen kentlerde bile bu durumla karşılaşılabilmektedir. Bu kentlerde bile birçok kimsenin, mesleksiz, sağlıksız, mutsuz, gergin ve tüm kentsel sosyal yapıdan kopuk olduğu gözlenebilmektedir. Sağlıklı bir kentsel gelişme ve yapılaşmanın olmadığı Türkiye’de birçok kent merkezinde temel altyapı sorunları bile aşılmış değildir. Kentsel yoksulluğun ve doğurduğu parçalanmışlığın giderilmesi her şeyden önce bir sosyal planlama konusudur. Bu çalışmada kentsel yoksulluğun önlenmesinde yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik uygulamaları değerlendirilecektir.

Özet İngilizce :

Unhealthy urbanization moved to the city, but that does not meet the city population has never, in a sense to life in every sense imaginable type and called brain, a breakaway from all the urban social structure as a whole is considered to constitute a unique living spaces. Urban poverty, suffering from various empty for the poor, social protection, health, education, housing, personal safety, such as the absence of infrastructure, including the dimensions of a dynamic and potentially a problem.Both large cities and other cities in Turkey, urban poverty, urban ghettoization, dissociation, and across every instance possible. Looks pretty smoothly, even in healthy urbanization in cities that are experiencing this condition are seen in thought. Even if this many people in cities, profession, unhealthy, unhappy, tense and can be observed in all the urban social structure that is broken. This study examined, the results of social municipal local governments in the prevention of urban poverty.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :