Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kariyer olarak girişimcilik ve girişimcilik niyetini etkileyen faktörlerin içerik analizi ile belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi 1
Görüntülenme :
401
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, işletme bölümü öğrencilerinin kariyer niyetini belirlemeyi ve girişimcilik kariyeri niyetini etkileyen faktörleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışma, Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören ve seçmeli girişimcilik dersi alan işletme bölümü öğrencilerinin katılımı ve görüşleriyle sınırlıdır. Araştırma için iki bölümden oluşan bir form tasarlanmış ve kullanılmıştır. Böylece katılımcıların demografik bilgileri, kariyer niyetleri ve kariyer olarak girişimciliğe niyetlenmele–rini etkileyen faktöre ilişkin veriler toplanmış ve analiz için gerekli metinler oluşturulmuştur. Yapılan analizden sonra ise, elde edilen bulgular tartışılmış ve konu sonuca bağlanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is finding out the career intention and determines the factors which effect their entrepreneurial intentions of business department students. The study is limited by participation and ideas of business department students which attended entrepreneurship course at Sakarya University. For research, the form was designed and used which contains two sections. By using this form, requirement data related demographic information and career intention and factors that affect their entrepreneurial intentions were collected. The texts were prepared for analysing. The findings were discussed to reach the conclusions after analysing.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :