Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim ve araştırma hastanelerinde veri zarflama analizi ile etkinlik ölçümü

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu1
Görüntülenme :
474
DOI :
Özet Türkçe :

Veri Zarflama Analizi (VZA) özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren aynı amaç ve hedeflere sahip işletmelerin göreceli olarak verimliliğini ölçmede yaygın olarak kullanılan doğrusal programlamanın özel bir uygulama şeklidir. Bu çalışmada, sağlık bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin etkinliklerinin araştırılması hedeflenmiş olup bu amaçla 35 eğitim ve araştırma hastanesinin verileri değerlendirilerek toplam, teknik ve ölçek etkinlikleri hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulardan yararlanılarak, etkin olarak çalışmayan hastanelerin daha verimli olarak çalışabilmesi ve kaynak israfının önlenmesi için artırmaları gereken çıktı ve azaltmaları gereken girdi miktarları tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Data Envelopment Analysis (DEA), especially in the service sector enterprises with the same goals and objectives are widely used to measure the relative efficiency of linear programming as a special application form. This study aimed to investigate the health ministry of education and research activities of hospitals and hospital data for this purpose by evaluating a total of 35 training and research, technical and scale efficiencies were calculated. Using the findings obtained, the effective functioning of hospitals operate more efficiently and reduce waste of resources needed to prevent the output and input quantities have been identified to increase.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :