Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Maliye Finans Yazıları

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 100

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel kriz: diş borçlar ve cari açik perspektifinden türkiye analizi

Yazar kurumları :
T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi1
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Yabancı  kaynak  girişleri  ekonomiler  üzerinde  ilk  aşamalarda olumlu  etki  yapmakla  birlikte  ödeme  dönemlerinde  ülkeden  yurt dışına  kaynak  transferlerine  yol  açmakta  ve  anapara  ve  faizleriyle birlikte yüksek boyutlara ulaştığında borç krizlerine sürükleyebilmektedir. Ayrıca edinilen  bu kaynaklar etkin ve verimli şekilde kullanılmıyorsa,  borcun  borçla  ödenmesi  söz  konusu  olmakta, bu  durum giderek artan borç sorununa yol açmakta, küreselleşmenin etkisiyle sorun uluslar arası platforma taşınmaktadır. Türkiye’de artan dış borç sorununun  sistemde kırılganlık yaratan  cari  açık  sorunu  ile  birlikte  ele  alınması  halinde  ise,  dünyada etkileri devam eden küresel krizin yol açtığı olumsuzlukların en aza indirilebilmesi için, uygulanan para ve maliye politikalarına ilaveten yapısal tedbirlere de önem verilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bunu teminen öncelikle yurt dışından sağlanan fonların verimli ve katma değer yaratan alanlara yönlendirilmesi, üretimde ithalata bağımlı  yapının  zaman  içerisinde  değiştirilmesi,  cari  açığın  finansmanında 2008 yılından itibaren sıcak para ve portföy yatırımlarının ağırlıklı olarak yer aldığı hususu dikkate alınarak olası vade ve likidite  sorunlarıyla  karşılaşılmasının  önlenebilmesi  için  sabit  sermaye yatırımlarına ağırlık verilmesi önem taşımaktadır.

Özet İngilizce :

Besides foreign funds have  some positive  impacts on economies at the  first stage,  it causes transfers of the domestic resources outside of the country and, when the debts reach such an  amount to  too high  to pay back at the maturity it can take the country to debt crisis. On the other hand, if these funds do not used effectively and  in  the  productive  areas  then  the  debts  are  paid  by  the  other debts, this causes increasingly growing debt problem, and with the impacts of the globalization, the problem spreads to an internatio nal level. When taking into account foreign debts together with current account  deficit  problems  which  create  fragility  in  the  domestic  financial  system,  to  minimize  the  negativeness  of  the  continuing global crisis into economy, in addition to the money and fiscal policies, it must be given importance to structural measures in Turkey. To manage this it is primarily important that the funds handled outside  must  be  redirected  to  productive  and  creative  areas,  the structure dependent to importation in the production be changed in time, taking into account the reality of financing the current account deficit mostly with short term funds and portfolio investments from the  year 2008,  to  prevent  to  face  with  probable  maturity  and  l iquidity problems, be enhanced fixed capital investments.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :