Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Maliye Finans Yazıları

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 100

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konut fiyatlari ve makroekonomik faktörler arasi ilişkiye global bakiş

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi1
Görüntülenme :
331
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  çalışma  1995-2012  yılları  arasında  farklı  coğrafyalarda yer alan 75 ülkenin Konut Fiyat Endeksleri (Housing Price Index-HPI) ile  seçili  makroekonomik  değişkenleri arasındaki  ilişkiyi  panel  veri analizi yöntemiyle incelenmektedir. Yapılan analiz neticesinde Konut Fiyat Endeksi ile yıllık kredi faiz oranı, yıllık kişisel harcanabilir gelir ve gayrisafi yurtiçin hâsıla arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki elde edilirken istihdam ve nüfus ile negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Ancak analize dâhil edilen ülkelerin coğrafi konumlarına göre beş alt grup oluşturulması durumunda elde edilen sonuçlar bölgelere  göre farklılıklar  göstermektedir. Özellikle Doğu Avrupa için  elde  edilen  bulgular  genel  sonuçlarla  kıyaslandığında farklı yönde bir dinamik sergilediği görülmektedir.

Özet İngilizce :

This study examines the relationship of Housing Price Indices of 75 countries located in different regions on selected macroeconomic variables by using panel ordinary least squares (OLS) method. The conducted analysis shows us that there is a statistically significant positive relationship among Housing Price Index (HPI) and annual lending rate (ALR), annual personal disposable income (PDI) and gross domestic product (GDP) however there is a negative relationship  between employment  (E)  and  population  (P).  When  the countries in the sample are examined under five regional subsamples the results differ significantly. Particularly the results for Eastern Europe diverge from the global sample.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :