Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Maliye Finans Yazıları

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 100

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansallaşma ve iktisadi sonuçlari: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Kadir Has Üniversitesi1, Anadolubank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi2
Görüntülenme :
364
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  yazı  finansallaşma  kavramını  Türkiye  bağlamında  ele  almaktadır.  İktisat literatüründe, finansal alanın reel üretimden bağı msızlaşması,  kendi  mantığı  ile çalışması  ve  nihayetinde  finansal  se rmayenin sanayi sermayesi üzerinde hakimiyet kurması çabası olarak tanımlanan  finansallaşma,  boyutları  itibariyle çağdaş  kapitalizmin tahammül  edemeyeceği  noktaya,  yaşanılan  küresel  iktisadi krizle ulaşmıştır.  Bu çalışma  finansallaşmayı  klasik  görüşün ötesinde, finansal güdülerin, finansal piyasaların, finansal aktörler ve kurumların ulusal ve uluslararası  ekonomik  arenada artan rolünü değişen “alışkanlıklar” çerçevesinde değerlendirmektedir.  Bu  çalışma,  Dünya’da olduğu gibi  Türkiye’de  de, her ne kadar hükümetlerce finansallaşmaya  karşı  sınırlama  ve  yasaklama  getirilse  de, firmalar ve bireylerin finansal sektör ile bağlarını gittikçe güçlendirdiklerini ve yaptıkları finansal işlemleri çeşitlendirdiklerini ileri sürmektedir. Öte yandan, finansallaşma sonucu ortaya çıkan yeni ürün ve uygulamaların tüm  ekonomik birim ve bireylerce iyi anlaşılmasının bu sürecin doğru düzenlemeler ve risk yönetim teknikleri ile doğru yönetilmesi açısından önemli  olduğu  görüşünün de  ancak  ve  ancak  sınırlı  çözümler üretebileceği bu yazının eleştirel-analitik çerçevesini oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

This  article  investigates  the  concept  of  financialisation  within the Turkish set-up. Financialisation is described by economics’ literature as a decoupling process of the financial from the real; and as an effort of financial capital to establish its governance over industrial  capital  through  its  own  logic,  has  reached  its  limits with  the global economic crisis to a point whereby contemporary capitalism can no longer bear its fictitious existence. This investigation, asserts that  even  though there  has  been  restrictions  imposed  upon financialisation in the world and in Turkey, firms and individuals continue to strengthen their ties with financial instruments and diversify their  use  of  financial  operations.  This  study  takes  a  critical  stand against  the  view  that  assumes  the  management  of  the  process  of financialisation  coımes  from  by  appropriately  using  risk  management  techniques  and  suitable  regulations  only  if  individuals  and economic  units  understood  the  new  products  and  operations  that arose as a result of financialisation.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :