Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Maliye Araştırmaları Dergisi

Yıl 2015 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vergi Denetimlerinin Kayıtdışı Ekonomi Üzerine Etkisi: Trabzon İli Örneği

Yazar kurumları :
Avrasya Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi
Görüntülenme :
604
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, mükelleflerin kayıtdışı tutum ve davranışlarında vergi denetimi ve diğer değişkenlerin etkisinin araştırılmasıdır. Anket yöntemi kullanılarak Trabzon ili özelinde yapılan bu çalışmada vergi denetimi inceleme, yoklama, arama ve bilgi toplama olarak 4 farklı grupta incelenmektedir. Çalışmada denetim oranlarının düşük olduğu, denetimlerde yeterli zaman ayrılmadığı ve denetim oranlarının düşük olmasının kayıtdışı ekonomi oranlarının önemli bir belirleyicisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anket güvenirliği Croncbach’s Alpha katsayısı ile değerlendirilmiştir. Bu katsayı uygulanan anket için 0.70’dir.

Özet İngilizce :

Findings of the Likert-type sequential data collected from the survey carried out on this study, the effect on the informal economy with tax audits of taxpayers were evaluated using the cross tables. Is low compared to the findings of the audit, the audit in sufficient time to leave the informal economy and the low rate of the control rate was made in the conclusions to be an important determinant. Survey reliability was assessed by Croncbach's Alpha coefficient. This coefficient is 0.70 for the implementation of the survey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :