Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 95

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergilerin (stopaj) iadesinde yaşanan sorunlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
509
DOI :
Özet Türkçe :

Mükellefin kesinti yoluyla ödediği vergi (stopaj) yıllık beyannamede beyan edilen gelir veya kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir. Ancak kanaatimizce stopaj oranlarının yüksek belirlenmiş olması nedeniyle, peşin vergileme niteliği arz eden tevkifat, çoğu zaman asıl vergiyi aşabilmektedir. Kesinti yoluyla ödenen verginin, beyanname üzerinde hesaplanan gelir/kurumlar vergisinden fazla olduğu hallerde bu fazlalık nakden ya da diğer vergi borçlarına mahsuben iade edilmektedir. İadenin esasları yasada verilen yetkiye istinaden Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir. İdare, yapmış olduğu düzenlemelerle nakden ve mahsuben iadenin prosedürlerini birbirinden farklılaştırmıştır. Nakden iade isteyen mükellefler daha ağır formalitelerle uğraşmak zorunda kalmaktadır. Bu çalışmamızın amacı nakden ve diğer vergi borçlarına mahsuben iade işlemlerinin vergi tekniği ve teorisi bakımından birbirinden hiçbir farkı bulunmadığını ortaya koyarak, nakden iadede yaşanan problemler açısından çözüm üretmektir.

Özet İngilizce :

The tax which tax-payer paid through withholding (stoppage) is offset over the tax which is calculated on income or corporate earnings declared in the annual tax return. However, in our opinion, because of the high setting of withholding rates, witholding tax which shows a nature of prepaid tax often can exceed the actual tax. When the tax paid through withholding is more than the income or corporate tax calculated on the tax return, this surplus (excess) is refunded in cash or as a set-off against other tax debts. Principles of the refund are set by the Ministry of Finance based on the authority given by law. Administration has differentiated the procedures of refund in cash or as a set-off againis other tax depts. from each other through its regulations. Tax-payers who would like to get a refund in cash are forced to deal with more severe formality. The aim of this study is to find solutions about the problems experienced in the refund of taxes in cash by showing that refund processes in cash or as a set-off against other tax debts have no differences in terms of tax technique and theory.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :