Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 91

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaratıcı muhasebe hileli finansal raporlama mıdır?

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
681
DOI :
Özet Türkçe :

1980’lerden sonra yaşanan büyük şirket skandalları finansal bilgiye olan güvenin azalmasına, var olan düzenlemelerin gözden geçirilmesine ve bu düzenlemelerde değişiklik yapılmasına neden olmuştur. Tüm bu gelişmeler, muhasebecilerin ve denetçilerin, işletmelerin finansal durumlarının açıklaması nda ne denli önemli bir rol üstlendiklerinin daha net bir şekilde anlaşılmasını da sağlamıştır. Dünyada yaşanan şirket skandallarının çıkış noktası olarak özellikle yaratıcı muhasebe uygulamaları görülmektedir. Yaratıcı muhasebe uygulamaları finansal tablolardaki bilgilerin anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, güvenilir, karşılaştırılabilir olmasını engellemektedir. Bu çalışmada yaratıcı muhasebe uygulamalarının, hileli finansal raporlama olup olmadığı konusu ele alınmış ve yaratıcı muhasebe uygulamaları tekniklerinin neler olduğu, ne gibi amaçlar doğrultusunda yapıldığı ve sonuçlarının neler olduğu açıklanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The big company scandals experienced after the 1980’s have caused the trust in financial information to decrease, existing adjustments to be reviewed and for these adjustments to be amended. All these developments have caused the importance of the role the accountants and auditors play on the declaration of the financial positions of corporations to be made more clear. The starting point of the company scandals faced in the world is seen to be especially as creative accounting practices. Creative accounting practices hinder the information on the financial tables to be understandable, fit for requirements, trustworthy and comparable. In this paper the subject of whether creative accounting practices is fraudulent financial reporting has been discussed and what the creative accounting practice techniques are, for which purposes they are used and what are their results are has been sought to be explained.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :