Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 102

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yalın muhasebe

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Muhasebe Finansman1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksek Okulu2
Görüntülenme :
474
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, yalın üretimi desteklemek amacıyla oluşturulan yalın muhasebe yaklaşımını tanıtmaktır. Yalın üretimde temel amaç, israfın elimine edilmesidir. Bu üretim sisteminde işletme süreçleri müşterilerin artan istekleri doğrultusunda geliştirilir. Ancak, uygulanması için gereken ideal koşulların hepsinin aynı anda oluşturulması da oldukça zordur. Yalın üretimi uygulayan işletmelerin doğru finansal verilere ulaşması için muhasebe sistemlerinin de yalınlaşması şarttır. Yalın muhasebenin amacı; yalın üretimi aktif olarak uygulayan ve devam ettiren işletmelere faydalı bilgiler sağlamaktır. Uygulamada yalın üretime ait muhasebe işlemlerinin geleneksel yöntemlere göre yapılması finansal raporlamada sıkıntı yaratmaktadır. Çünkü geleneksel yöntemler yığın üretimi desteklemektedir ve bu yöntemlerin yalın üretimi uygulayan işletmelerde kullanılması sakıncalıdır. Araştırmalarımıza göre, ülkemizde yalın muhasebe kavramı çok yaygın olmadığından yabancı literatürde bu alanda yapılan çalışmalar referans alınarak, yalın muhasebe kavramı ve uygulamaları incelenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is introduce lean accounting approach which formed to support lean production. The basic goal of lean production is to eliminate waste. In lean production system, company process is improved against remaining customer demands. But, it is also very difficult to generate all of the ideal condition for application at the same time. The companies which apply lean production also has to simplify their accounting systems in order to gather correct financial datas. The purpose of the lean accounting is to provide useful information to those who actively apply and carry on lean production. In practice, when the accouting processes of lean production are made according to traditional methods, there are some difficulties in financial reporting. Because traditional methods supports mass production and using these methods in the companies that apply lean production are unfavorable. According to our research, lean accounting is not common in Turkey and for this reason taking international literature as reference, lean accounting term and its implications are studied.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :