Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 94

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vergi usul kanunu ve türkiye muhasebe standartları çerçevesinde şüpheli alacakların incelenmesi

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
640
DOI :
Özet Türkçe :

Alacak hesapları işletmelerin varlıkları içindeki önemli kalemlerden biridir. Alacakların tahsil edilememesi işletmeleri zarara uğratmakta ve nakit sıkıntısı yaşatabilmektedir. Bu durum işletmeyi işasa kadar götürebilir. Bu nedenle işletmelerin tahsil edemeyeceğini düşündüğü, bir başka ifadeyle tahsilinden şüphe duyduğu, alacaklarına ilişkin bilgiler finansal tablo kullanıcıları açısından önem arz etmektedir. Mevcut muhasebe uygulamasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote işletmeler ile bankalar gibi belirli sayıdaki işletmeler dışındaki işletmeler, Vergi Usul Kanununun (VUK) etkisi altındadır. Ancak yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısı kamuoyuna yansıtıldığı biçimiyle kabul edilirse, tüm işletmeler Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre finansal raporlar hazırlamak durumunda kalacaklardı r. VUK ile TMS/TFRS arasında şüpheli alacaklar ve bu alacaklara ayrılacak karşılıklar konusunda farklılıklar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, VUK ile TMS/TFRS hükümlerini şüpheli alacaklar ve bu alacaklara ayrılacak karşılıklar konusunu incelemek ve aralarındaki farklılıkları belirlemektir. Ayrıca bu çalışmada şüpheli alacaklar ve bu alacaklara ayrılan karşılıklar hususunda, TMS ve TFRS kullanacak işletmelere örnek teşkil etmesi amacıyla, IMKB 100 endeksi içindeki işletmelerin dipnotları incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Receivables are one of the important items within the assets of an entity. Being not able to collect the receivables makes companies incur losses, and generates liquidity problems. This situation may even lead to the bankruptcy of the entity. Therefore, information about the receivables regarded as uncollectible, i.e. doubtful receivables, are of significant importance to user of financial statements. Under the current accounting applications entities, except for those that are listed on the ‹stanbul Stock Exchange and banks, are under the influence of the Tax Procedural Code (TPC). However, if the new Turkish Commercial Code becomes enacted as it is presented to public so far, all of the entities will be required to prepare financial reports in accordance with the Turkish Accounting Standards (TAS) and Turkish Financial Reporting Standards (TFRS). There are differences between the TPC and TAS/TFRS regarding the issue of doubtful receivables and the allowance for these receivables. The purpose of this study is to examine the TPC and TAS/TFRS requirements on doubtful receivables and allowances for doubtful receivables, and to determine the differences between them. Furthermore, in order to set an example to entities that will use TAS and TFRS, regarding the issue of doubtful receivables and allowances for these receivables, the disclosures of the entities listed in the ISE 100 index are examined.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :